Archiwum przetargów

Opublikowany: 2010-10-13 09:04:39
Wygasł: 2010-11-19

Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły w miejscowości Piestrzec.

Opublikowany: 2010-09-17 15:39:55
Wygasł: 2010-10-04

Remont drogi gminnej nr 384066T Piestrzec – Biechów

Opublikowany: 2010-09-17 15:40:00
Wygasł: 2010-10-04

Remont drogi gminnej nr 384058T Piasek Mały – Czarny Gaj

Opublikowany: 2010-09-15 15:34:20
Wygasł: 2010-09-30

Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku GCK w Solcu - Zdroju - ETAP II - budowa chodnika, utworzenie alei aromaterapeutycznej, pergoli. Przebudowa drogi ul. Magnoliowej w Solcu - Zdroju.

Opublikowany: 2010-08-17 21:54:33
Wygasł: 2010-09-12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku GCK w Solcu - Zdroju - ETAP II - budowa chodnika, utworzenie alei aromaterapeutycznej, pergoli. Przebudowa drogi ul. Magnoliowej w Solcu - Zdroju.

Opublikowany: 2010-07-30 09:19:45
Wygasł: 2010-09-03

Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły w miejscowości Piestrzec

Opublikowany: 2010-06-30 14:28:23
Wygasł: 2010-07-19

Przebudowa drogi gminnej nr 384058 T Zagaje Kikowskie - wieś

Opublikowany: 2010-05-12 13:24:49
Wygasł: 2010-06-18

Budynek byłej szkoły w miejscowości Piestrzec

Opublikowany: 2010-04-23 13:13:00
Wygasł: 2010-05-28

Nieruchomość położona w miejscowości Zagórzany

Opublikowany: 2010-04-23 13:12:56
Wygasł: 2010-05-28

Nieruchomości położone w miejscowości Zagajów

Opublikowany: 2010-04-16 11:51:59
Wygasł: 2010-05-06

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych 1564002 Sułkowice-Piasek M. o dł 2484m 1564069 Piestrzec-Zarzecze o dł 379m 1564071 Piestrzec-Chałupki o dł 1400m 1564021 ul Poprzeczna o dł 214m

Opublikowany: 2010-04-01 12:18:07
Wygasł: 2010-04-19

Remont drogi gminnej Klucz - Dąbrówka nr 003682 T na odcinku od km 0+000 do km 1+540

Opublikowany: 2010-03-05 10:17:52
Wygasł: 2010-04-10

Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej sztoły w miejscowości Piestrzec

Opublikowany: 2010-01-18 13:58:44
Wygasł: 2010-02-27

Nieruchomości położone w miejscowości Wełnin, Chinków i Zagajów

Opublikowany: 2009-12-30 09:46:04
Wygasł: 2010-01-22

Koncesja na roboty budowlane dla zadania pn. „Kompleks mineralnych basenów w Solcu – Zdroju”

Opublikowany: 2009-09-23 15:59:23
Wygasł: 2009-10-15

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 1 Maja i Daniewskich w Solcu - Zdroju i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wełnin

Opublikowany: 2009-09-03 13:39:36
Wygasł: 2009-09-25

Przebudowa drogi gminnej Włosnowice - Iłek od km 0+000 do km 0+770, długości 770,00 mb”.

Opublikowany: 2009-08-20 14:49:53
Wygasł: 2009-09-09

Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Zborowie

Opublikowany: 2009-08-19 12:57:53
Wygasł: 2009-09-10

Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku GCK w Solcu - Zdroju z elementami małej architektury, utwardzeniem terenu, wykonaniem boiska sportowego i placu zabaw - Etap I.

Opublikowany: 2009-07-23 13:20:42
Wygasł: 2009-07-31

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów


znalezionych: 299 na 15 stronach
<<< poprzednia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - następna >>>