Archiwum przetargów

Opublikowany: 2010-06-30 14:28:23
Wygasł: 2010-07-19

Przebudowa drogi gminnej nr 384058 T Zagaje Kikowskie - wieś

Opublikowany: 2010-05-12 13:24:49
Wygasł: 2010-06-18

Budynek byłej szkoły w miejscowości Piestrzec

Opublikowany: 2010-04-23 13:13:00
Wygasł: 2010-05-28

Nieruchomość położona w miejscowości Zagórzany

Opublikowany: 2010-04-23 13:12:56
Wygasł: 2010-05-28

Nieruchomości położone w miejscowości Zagajów

Opublikowany: 2010-04-16 11:51:59
Wygasł: 2010-05-06

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych 1564002 Sułkowice-Piasek M. o dł 2484m 1564069 Piestrzec-Zarzecze o dł 379m 1564071 Piestrzec-Chałupki o dł 1400m 1564021 ul Poprzeczna o dł 214m

Opublikowany: 2010-04-01 12:18:07
Wygasł: 2010-04-19

Remont drogi gminnej Klucz - Dąbrówka nr 003682 T na odcinku od km 0+000 do km 1+540

Opublikowany: 2010-03-05 10:17:52
Wygasł: 2010-04-10

Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej sztoły w miejscowości Piestrzec

Opublikowany: 2010-01-18 13:58:44
Wygasł: 2010-02-27

Nieruchomości położone w miejscowości Wełnin, Chinków i Zagajów

Opublikowany: 2009-12-30 09:46:04
Wygasł: 2010-01-22

Koncesja na roboty budowlane dla zadania pn. „Kompleks mineralnych basenów w Solcu – Zdroju”

Opublikowany: 2009-09-23 15:59:23
Wygasł: 2009-10-15

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 1 Maja i Daniewskich w Solcu - Zdroju i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wełnin

Opublikowany: 2009-09-03 13:39:36
Wygasł: 2009-09-25

Przebudowa drogi gminnej Włosnowice - Iłek od km 0+000 do km 0+770, długości 770,00 mb”.

Opublikowany: 2009-08-20 14:49:53
Wygasł: 2009-09-09

Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Zborowie

Opublikowany: 2009-08-19 12:57:53
Wygasł: 2009-09-10

Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku GCK w Solcu - Zdroju z elementami małej architektury, utwardzeniem terenu, wykonaniem boiska sportowego i placu zabaw - Etap I.

Opublikowany: 2009-07-23 13:20:42
Wygasł: 2009-07-31

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów

Opublikowany: 2009-07-13 15:12:51
Wygasł: 2009-07-22

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów

Opublikowany: 2009-07-13 14:04:58
Wygasł: 2009-08-15

Sprzedaż nieruchomości

Opublikowany: 2009-07-13 14:04:50
Wygasł: 2009-08-15

Sprzedaż nieruchomości

Opublikowany: 2009-07-02 12:31:19
Wygasł: 2009-07-23

Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2

Opublikowany: 2009-06-22 09:18:41
Wygasł: 2009-08-29

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów.

Opublikowany: 2009-05-12 14:28:20
Wygasł: 2009-06-16

„Dom Marzeń” – remont i modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Solcu – Zdroju


znalezionych: 293 na 15 stronach
<<< poprzednia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - następna >>>