Archiwum przetargów

Opublikowany: 2020-11-19 09:04:13
Wygasł: 2020-12-04

Remont Szkoły Podstawowej w Zborowie

Opublikowany: 2020-10-15 11:02:03
Wygasł: 2020-10-22

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

Opublikowany: 2020-10-09 09:41:15
Wygasł: 2020-10-16

Rozbiórka budynku dworu w Kikowie

Opublikowany: 2020-10-05 14:36:20
Wygasł: 2020-10-12

Budowa oświetlenia ulicznego i oświetlenia parku w miejscowości Zborów

Opublikowany: 2020-09-24 13:16:32
Wygasł: 2020-10-02

Zapytanie ofertowe - na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w m. Pasek Mały

Opublikowany: 2020-09-18 16:15:02
Wygasł: 2020-09-28

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2020-09-15 08:31:18
Wygasł: 2020-09-23

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, nr ew. dz. 452, w miejscowości Solec-Zdrój od km 0+000 ÷ 0+270 długości 270mb.”

Opublikowany: 2020-09-11 13:34:57
Wygasł: 2020-09-18

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych Strażnicy OSP w Świniarach

Opublikowany: 2020-08-14 11:37:19
Wygasł: 2020-08-24

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”

Opublikowany: 2020-08-07 12:43:37
Wygasł: 2020-08-17

Zapytanie ofertowe dotyczące utworzenia aplikacji mobilnej dla szlaków turystycznych rowerowych i pieszych: przyrodniczych, kapliczek i świątków, zabytków, bocianich gniazd

Opublikowany: 2020-07-28 13:05:52
Wygasł: 2020-08-05

Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2020/2021

Opublikowany: 2020-07-10 11:14:19
Wygasł: 2020-07-15

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w Strażnicy OSP w Świniarach

Opublikowany: 2020-06-26 10:00:19
Wygasł: 2020-07-06

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”

Opublikowany: 2020-05-19 11:40:49
Wygasł: 2020-05-28

Dostawa 40 szt. laptopów dla uczniów do zajęć w ramach projektu pn.: „Pasje zaklęte w nauce”

Opublikowany: 2020-05-18 10:42:37
Wygasł: 2020-06-02

Remont Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju

Opublikowany: 2020-05-07 11:55:14
Wygasł: 2020-05-15

Dostawa 40 szt. laptopów dla uczniów do zajęć w ramach projektu pn.: „Pasje zaklęte w nauce”

Opublikowany: 2020-04-28 12:41:58
Wygasł: 2020-05-26

Zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu w Solcu-Zdroju

Opublikowany: 2020-03-20 11:05:07
Wygasł: 2020-04-03

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Solec-Zdrój w kwocie 4 610 000 złotych

Opublikowany: 2020-03-18 12:11:15
Wygasł: 2020-04-08

Budowa deptaka na ul. 1 Maja oraz przebudowa ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej wraz z budową elementów małej architektury w tym fontanny i toalet oraz przebudowa i budowa sieci infrastruktury technicznej

Opublikowany: 2020-03-13 11:49:48
Wygasł: 2020-03-30

Wykonanie robót polegających na utrzymaniu dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Solec-Zdrój w 2020r.


znalezionych: 299 na 15 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>