Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-12-13 14:28:24
Wygasł: 2019-12-19

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Zagospodarowanie fragmentu zabytkowego parku w Zborowie

Opublikowany: 2019-12-11 09:50:50
Wygasł: 2019-12-19

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2019-12-02 12:38:55
Wygasł: 2019-12-10

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2019-11-05 14:09:40
Wygasł: 2019-11-20

Zagospodarowanie fragmentu zabytkowego parku w Zborowie

Opublikowany: 2019-09-16 13:55:03
Wygasł: 2019-10-01

Przebudowa dróg gminnych

Opublikowany: 2019-09-12 13:20:24
Wygasł: 2019-09-30

Zagospodarowanie fragmentu zabytkowego parku w Zborowie

Opublikowany: 2019-09-04 12:03:24
Wygasł: 2019-09-12

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, nr ewidencyjny działek: 970, 994, 1025 w miejscowości Piasek Mały, od km 0+406 ÷ 0+846 długości 440mb.

Opublikowany: 2019-08-12 12:20:01
Wygasł: 2019-08-21

Budowa 4 przydomowych pompowni ścieków wraz z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Solec-Zdrój”

Opublikowany: 2019-07-18 10:23:29
Wygasł: 2019-08-05

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Żuków i Świniary

Opublikowany: 2019-07-08 09:36:36
Wygasł: 2019-07-23

Budowa 4 przydomowych pompowni ścieków wraz z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Solec-Zdrój”

Opublikowany: 2019-07-04 12:27:29
Wygasł: 2019-07-11

Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2019/2020

Opublikowany: 2019-06-12 07:50:51
Wygasł: 2019-06-19

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

Opublikowany: 2019-04-24 13:23:06
Wygasł: 2019-05-02

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

Opublikowany: 2019-04-04 11:58:49
Wygasł: 2019-04-19

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Solec-Zdrój w kwocie 3 788 000 złotych

Opublikowany: 2019-03-12 12:29:50
Wygasł: 2019-04-05

Przebudowa budynku sali sportowej na salę widowiskową w Solcu-Zdroju

Opublikowany: 2019-03-08 11:44:57
Wygasł: 2019-03-18

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sułkowice i Piasek Mały”

Opublikowany: 2019-02-28 10:28:08
Wygasł: 2019-03-08

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację zadań ,,Budowa sieci wodociągowej na odcinku Włosnowice-Solec-Zdrój” oraz ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żuków”

Opublikowany: 2019-02-27 14:24:58
Wygasł: 2019-03-08

Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2019-02-18 09:36:15
Wygasł: 2019-02-26

Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju oraz Szkoły Podstawowej w Zborowie

Opublikowany: 2019-02-07 09:02:59
Wygasł: 2019-02-15

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa budynku sali sportowej na salę widowiskową w Solcu-Zdroju


znalezionych: 294 na 15 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>