Archiwum przetargów

Opublikowany: 2016-03-21 12:56:48
Wygasł: 2016-03-29

Zapytanie ofertowe na opracowanie Studiów Wykonalności dla projektów: 1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Solec-Zdrój 2. Przebudowa węzłów przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków Gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2016-03-21 12:16:39
Wygasł: 2016-03-30

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania „Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy”

Opublikowany: 2016-03-16 08:49:49
Wygasł: 2016-03-24

Zapytanie ofertowe na opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023

Opublikowany: 2016-02-16 13:29:41
Wygasł: 2016-03-03

Wykonanie robót polegających na utrzymaniu dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Solec-Zdrój w roku 2016

Opublikowany: 2016-01-22 12:48:14
Wygasł: 2016-02-05

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

Opublikowany: 2015-11-24 09:16:42
Wygasł: 2015-12-02

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2015-11-10 08:23:32
Wygasł: 2015-11-24

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

Opublikowany: 2015-10-29 12:14:43
Wygasł: 2015-11-13

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

Opublikowany: 2015-10-07 13:27:52
Wygasł: 2015-10-22

Remont dróg gminnych - etap II

Opublikowany: 2015-07-22 08:33:04
Wygasł: 2015-07-30

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój”

Opublikowany: 2015-07-09 12:37:21
Wygasł: 2015-07-20

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój”

Opublikowany: 2015-06-19 12:12:59
Wygasł: 2015-06-30

Gmina Solec-Zdrój zaprasza do składnia ofert na realizację zadania pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Solec-Zdrój"

Opublikowany: 2015-05-06 13:11:06
Wygasł: 2015-05-22

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

Opublikowany: 2015-04-21 09:17:58
Wygasł: 2015-05-04

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

Opublikowany: 2015-04-01 08:48:11
Wygasł: 2015-05-09

Wójt Gminy Solec - Zdrój ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

Opublikowany: 2015-03-31 10:33:51
Wygasł: 2015-04-15

Remont dróg gminnych

Opublikowany: 2015-03-20 13:34:02
Wygasł: 2015-03-25

Wójt Gminy Solec - Zdrój ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

Opublikowany: 2015-01-30 12:48:56
Wygasł: 2015-02-16

Wykonanie robót polegających na utrzymaniu dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Solec-Zdrój w roku 2015

Opublikowany: 2015-01-29 13:30:38
Wygasł: 2015-02-28

Wójt Gminy Solec - Zdrój ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

Opublikowany: 2015-01-19 10:37:50
Wygasł: 2015-01-28

Wójt Gminy Solec - Zdrój ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż


znalezionych: 299 na 15 stronach
<<< poprzednia -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna >>>