Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Zarządzenie Nr 97/20191039
Protokół pokontrolny IV1039
Protokół pokontrolny VI1039
Zarządzenie Nr 86/20191038
20211037
Protokół pokontrolny II1037
Protokół pokontrolny II1037
Protokół pokontrolny VII1036
Zarządzenie Nr 105/20191035
Zarządzenie Nr 91/20191033
Zarządzenie Nr 20/20201033
Zarządzenie Nr 85/20191030
Zarządzenie Nr 89/20191030
Zarządzenie Nr 92/20191030
Protokół pokontrolny VIII1030
Protokół pokontrolny XIV1030
Zarządzenie Nr 99/20191028
Zarządzenie Nr 26/20201028
Protokół pokontrolny III1027
Zarządzenie Nr 111/20191025
Stanowisko Gminy Solec-Zdrój w związku z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 1025
Zarządzenie Nr 28/20201025
Protokół pokontrolny III1024
Zarządzenie Nr 87/20191023
Zarządzenie Nr 100/20191023
Uchwała Nr XIV/87/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2020-2032 1023
Zarządzenie Nr 31/20201022
Petycja 61021
Zarządzenie Nr 29/20201021
Zarządzenie Nr 106/20191020
Zarządzenie Nr 116/20191019
Zarządzenie Nr 107/20191018
Zarządzenie Nr 119/20191017
Uchwała Nr 3163/2019 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 20191016
20201014
Zarządzenie Nr 121/20191013
Zarządzenie Nr 122/20191011
Zarządzenie Nr 82/20191011
Zarządzenie Nr 84/20191011
Zarządzenie Nr 103/20191011
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55