Interpelacja - Zapytanie Pan Radny Grzegorz Lasak
Załączone pliki:

Interpelacja - Zapytanie Pan Radny Grzegorz Lasak
(interpelacja_grzegorz_lasak_28_12_2018.pdf - 1076.261 KB) Data publikacji: 2019-01-08 12:35:48 Redaktor: Łukasz Kobos
Odpowiedź na interpelację
(odpowiedz_interpelacja_grzegorz_lasak_28_12_2018_a.pdf - 613.42 KB) Data publikacji: 2019-01-11 14:24:04 Redaktor: Łukasz Kobos
Odpowiedź na interpelację
(odpowiedz_interpelacja_grzegorz_lasak_28_12_2018_b.pdf - 166.682 KB) Data publikacji: 2019-01-11 14:30:53 Redaktor: Łukasz Kobos
Odpowiedź na interpelację
(odpowiedz_interpelacja_grzegorz_lasak_28_12_2018_c.pdf - 1508.929 KB) Data publikacji: 2019-01-11 14:31:14 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl