2020

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 50/2020

w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnych oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Zarządzenie Nr 1/2020

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 2/2020

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 3/2020

w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Zarządzenie Nr 4/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 5/2020

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój na rok szkolny 2020/2021.

Zarządzenie Nr 6/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy ma 2020 rok

Zarządzenie Nr 7/2020

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 8/2020

w sprawie przyznania stypendiów sportowych na rok 2020.

Zarządzenie Nr 9/2020

w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 10/2020

w sprawie: sprzedaży w trybie ofertowym zbędnych rzeczy będących własnością Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 11/2020

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 12/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 13/2020

w sprawie ustania wysokości opłat za korzystanie z obiektów i pomieszczeń w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 14/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 15/2020

w sprawie dokonania lokaty terminowej wolnych środków

Zarządzenie Nr 16/2020

w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw zastępcy wójta gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 17/2020

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie zastępującego dyrektora podczas jego nieobecności spowodowanej urlopem lub chorobą.

Zarządzenie Nr 18/2020

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 19/2020

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki na terenie gminy Solec-Zdrój w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Zarządzenie Nr 20/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzanie Nr 21/2020

w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 22/2020

w sprawie zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Solec-Zdrój oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 23/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 24/2020

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 25/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 26/2020

w sprawie dokonanie w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 27/2020

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju

Zarządzenie Nr 28/2020

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad postępowania przez pracowników Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 29/2020

w sprawie powołaniania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 30/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2020 rok

Zarządzenie Nr 31/2020

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2019 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 19 marca 2019r. w sprawie korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 34/2020

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju

Zarządzanie Nr 35/2020

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad postępowania przez pracowników Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2

Zarządzanie Nr 36/2020

w sprawie powołaniania Komisji Gminnej ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnych oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Zarządzenie Nr 38/2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury Solec-Zdrój za 2019 rok.

Zarządzenie Nr 39/2020

w sprawie określenia zasad korzystania ze stadionu sportowego w Solcu-Zdroju

Zarządzenie Nr 41/2020

w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 43/2020

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki na terenie gminy Solec-Zdrój w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 495

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2020-01-29 14:07:51
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2020-01-29 14:09:19
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2020-01-29 14:09:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony