2020

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 1/2020

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 2/2020

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 3/2020

w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Zarządzenie Nr 4/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 5/2020

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój na rok szkolny 2020/2021.

Zarządzenie Nr 6/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy ma 2020 rok

Zarządzenie Nr 7/2020

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 8/2020

w sprawie przyznania stypendiów sportowych na rok 2020.

Zarządzenie Nr 9/2020

w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 10/2020

w sprawie: sprzedaży w trybie ofertowym zbędnych rzeczy będących własnością Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 11/2020

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 12/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 13/2020

w sprawie ustania wysokości opłat za korzystanie z obiektów i pomieszczeń w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 14/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 15/2020

w sprawie dokonania lokaty terminowej wolnych środków

Zarządzenie Nr 16/2020

w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw zastępcy wójta gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 17/2020

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie zastępującego dyrektora podczas jego nieobecności spowodowanej urlopem lub chorobą.

Zarządzenie Nr 18/2020

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 19/2020

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki na terenie gminy Solec-Zdrój w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Zarządzenie Nr 24/2020

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 214

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2020-01-29 14:07:51
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2020-01-29 14:09:19
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2020-01-29 14:09:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony