Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2020-09-24 14:25:47Rok 2020
2020-09-24 10:41:49Deklaracja dostępności
2020-09-24 10:22:24Deklaracja dostępności
2020-09-24 08:09:54Petycja 3
2020-09-23 12:37:02Zarządzenie Nr 70/2020
2020-09-23 12:34:42Zarządzenie Nr 69/2020
2020-09-23 11:28:21Zawiadomienia o terminach sesji
2020-09-18 12:51:54Rok 2020
2020-09-18 10:15:592020
2020-09-15 14:51:52Zawiadomienia o terminach sesji
2020-09-15 14:51:02Zawiadomienia o posiedzeniach komisji
2020-09-11 13:26:45Uchwała Nr XVIII/108/2020
2020-09-11 13:24:57Uchwała Nr XVIII/108/2020
2020-09-11 13:23:19Uchwała Nr XVIII/108/2020
2020-09-11 13:08:57Uchwała Nr XVIII/108/2020
2020-09-11 13:08:48Uchwała Nr XVIII/108/2020
2020-09-11 13:07:37Uchwała Nr XVIII/108/2020
2020-09-11 13:03:46Uchwała Nr XVIII/108/2020
2020-09-10 08:47:59Interpelacja - Zapytanie Pan Radny Stanisław Żelazny 27.08.2020
2020-09-10 08:46:45Interpelacja - Zapytanie Pan Radny Paweł Patrzałek 27.08.2020
2020-09-09 14:28:25projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
2020-09-09 09:05:47projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
2020-09-09 09:01:502019
2020-09-09 09:01:362018
2020-09-07 10:59:30Zarządzanie Nr 64/2020
2020-09-07 10:55:15Zarządzanie Nr 63/2020
2020-09-07 10:23:11Zarządzanie Nr 68/2020
2020-09-04 13:25:23Uchwała Nr XIX/113/2020
2020-09-04 13:17:59Uchwała Nr XIX/114/2020
2020-09-04 13:06:20Uchwała Nr XIX/115/2020
2020-09-04 13:01:44Uchwała Nr XIX/116/2020
2020-09-04 12:29:11Uchwała Nr XIX/111/2020
2020-09-04 12:23:47Uchwała Nr XIX/110/2020
2020-09-04 12:13:27Uchawała Nr XIX/109/2020
2020-09-04 10:55:20Uchwała Nr XX/118/2020
2020-09-04 10:39:00Uchwała Nr XX/119/2020
2020-09-04 10:27:45Uchwała Nr XX/120/2020
2020-09-04 09:56:18Uchwała Nr XX/121/2020
2020-09-04 09:51:37Uchwała Nr XX/122/2020
2020-09-04 09:47:31Uchwała Nr XX/123/2020