2021

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 1/2021

Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko podinspektora ds. budżetowych w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

Zarządzenie Nr 2/2021

w sprawie odwołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku w Gminie Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 3/2021

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko referenta ds. budżetowych w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

Zarządzenie Nr 4/2021

w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Zarządzenie Nr 5/2021

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie Nr 6/2021

zmieniające skład komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 7/2021

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie Nr 8/2021

w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności oraz powołania zespołu koordynatorów ds. zapewnienia dostępności osobo, ze szczególnymi potrzebami

Zarządzenie Nr 9/2021

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 10/2021

w sprawie przyznania stypendiów sportowych na rok 2021.

Zarządzenie Nr 11/2021

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Solec-Zdrój w 2021 roku

Zarządzenie Nr 12/2021

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 13/2021

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 172

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2021-01-07 11:04:55
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2021-01-07 11:05:56
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2021-01-07 11:05:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony