Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju

2018-02-01 08:44:39 Nabór

Wynik naboru więcej»

Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji

2018-01-11 13:13:50 Nabór

OGŁOSZENIE O NABORZE


więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju.

2017-02-23 14:19:51 Nabór

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju informuje, że w wyniku naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju została wybrana Pani Agnieszka Dyrdół zam. Świniary 11. więcej»

Zarządzenie Nr 2/2017

2017-02-10 10:35:16 Nabór

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celi przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu- Zdroju. więcej»

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu- Zdroju o naborze na stanowisko Głównego Księgowego.

2017-02-06 09:04:54 Nabór

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju Ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu- Zdroju.
więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora d/s podatków w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój.

2016-06-07 12:20:25 Nabór

W wyniku zakończenia procedury naboru został zatrudniony Pan Lucjan Mańka zam. w Solcu –Zdroju. więcej»

Zarządzenie Nr 23/2016

2016-05-10 10:05:47 Nabór

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. więcej»

OGŁOSZENIE O NABORZE

2016-05-05 14:19:03 Nabór

Wójt Gminy Solec – Zdrój ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju. więcej»

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM KULTURY W SOLCU-ZDROJU

2015-02-19 10:28:17 Nabór

W wyniku postępowania konkursowego na w/w stanowisko wybrana została Pani Justyna Błaszczyk zam. w Siesławicach


więcej»

Zarządzenie Nr 4/2015

2015-01-16 18:49:44 Nabór

w sprawie powołania i określenia szczegółowego trybu pracy komisji konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju.
więcej»