Archiwum przetargów

Opublikowany: 2022-04-13 12:11:17
Wygasł: 2022-04-20

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój” i „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Strażnik-Piasek Mały o długości 2,99 km

Opublikowany: 2022-04-06 13:37:39
Wygasł: 2022-04-11

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój” i „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Strażnik-Piasek Mały o długości 2,99 km”

Opublikowany: 2022-03-14 13:36:26
Wygasł: 2022-03-31

Wykonanie robót polegających na utrzymaniu dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Solec-Zdrój w 2022r.

Opublikowany: 2022-02-28 14:17:17
Wygasł: 2022-03-15

Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Strażnik-Piasek Mały o długości 2,99 km

Opublikowany: 2022-02-28 14:17:21
Wygasł: 2022-03-15

Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2022-02-09 09:37:19
Wygasł: 2022-02-16

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

Opublikowany: 2022-01-12 12:22:59
Wygasł: 2022-01-19

Zapytanie ofertowe na usuwanie awarii urządzeń, sieci i przyłączy wodociągowych na terenie gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2021-11-17 12:03:33
Wygasł: 2021-11-25

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2021-11-04 11:30:51
Wygasł: 2021-11-15

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2021-10-25 14:18:30
Wygasł: 2021-11-02

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2021-10-21 14:41:39
Wygasł: 2021-11-03

Budowa przydomowych przepompowni ścieków wraz z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej

Opublikowany: 2021-10-18 13:10:23
Wygasł: 2021-11-02

Dobudowa dźwigu osobowego przy Urzędzie Gminy w miejscowości Solec-Zdrój

Opublikowany: 2021-10-08 14:29:38
Wygasł: 2021-10-18

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewidencyjny działki 598 w miejscowości Strażnik gm. Solec-Zdrój

Opublikowany: 2021-10-04 14:37:18
Wygasł: 2021-10-08

Zapytanie ofertowe na wykonanie okresowej kontroli i oceny elementów obiektów budowlanych

Opublikowany: 2021-09-30 09:21:57
Wygasł: 2021-10-07

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewidencyjny działki 598 w miejscowości Strażnik gm. Solec-Zdrój

Opublikowany: 2021-09-22 12:57:52
Wygasł: 2021-09-30

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” oraz zadania pn.: „Dobudowa dźwigu osobowego do istniejącego budynku Urzędu Gminy w miejscowości Solec-Zdrój”

Opublikowany: 2021-09-08 14:06:04
Wygasł: 2021-09-17

Zapytanie ofertowe – na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

Opublikowany: 2021-09-07 14:41:38
Wygasł: 2021-09-15

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” oraz zadania pn.: „Dobudowa dźwigu osobowego do istniejącego budynku Urzędu Gminy w miejscowości Solec-Zdrój”

Opublikowany: 2021-08-09 22:30:07
Wygasł: 2021-08-17

Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2021/2022

Opublikowany: 2021-07-16 08:58:48
Wygasł: 2021-07-30

Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec-Zdrój i Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego dla Sołectwa Solec-Zdrój


znalezionych: 291 na 15 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>