Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-09-27 10:47:10
Wygasł: 2017-10-12

Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój

Opublikowany: 2017-08-23 15:02:39
Wygasł: 2017-09-08

Remont drogi gminnej nr 384013 T Świniary-Błonie od km 0+000 do km 0+768, dł. 768 mb.

Opublikowany: 2017-08-03 11:17:35
Wygasł: 2017-08-11

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr  ewid. 143, 198, 200 w miejscowości Zagajów, odcinek o długości 482 mb.

Opublikowany: 2017-07-21 12:46:28
Wygasł: 2017-08-08

Remont dróg gminnych - etap II

Opublikowany: 2017-07-19 12:45:31
Wygasł: 2017-07-31

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój”

Opublikowany: 2017-07-13 14:34:27
Wygasł: 2017-07-31

Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój

Opublikowany: 2017-03-24 13:09:44
Wygasł: 2017-04-10

Remont dróg gminnych

Opublikowany: 2017-03-17 09:37:46
Wygasł: 2017-04-29

I. Nieruchomość położoną w miejscowości Zagajów gm. Solec – Zdrój woj. świętokrzyskie stanowiącą własność gminy Solec – Zdrój, oznaczoną na mapie ewidencji gruntów obrębu Zagajów jako działka

Opublikowany: 2017-03-14 11:48:14
Wygasł: 2017-03-29

Remont drogi gminnej nr 384095T Ludwinów-Wełnin od km 0+230 do km 2+275, dł. 2045 mb.

Opublikowany: 2017-02-28 11:47:40
Wygasł: 2017-03-15

Wykonanie robót polegających na utrzymaniu dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Solec-Zdrój w 2017r.

Opublikowany: 2016-12-16 11:15:54
Wygasł: 2016-12-23

Zapytanie ofertowe na przewóz osób na trasie kolejki turystycznej na terenie miejscowości Solec-Zdrój

Opublikowany: 2016-12-06 11:45:00
Wygasł: 2016-12-19

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój”

Opublikowany: 2016-11-10 14:03:59
Wygasł: 2016-11-25

Remont dróg gminnych

Opublikowany: 2016-10-27 12:32:34
Wygasł: 2016-11-15

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” - UWAGA zmiana 07.11.2016r.

Opublikowany: 2016-10-12 14:15:03
Wygasł: 2016-11-18

Wójt Gminy Solec - Zdrój ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż.

Opublikowany: 2016-10-10 12:27:42
Wygasł: 2016-10-18

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój”

Opublikowany: 2016-09-21 11:14:31
Wygasł: 2016-09-29

Remont drogi gminnej nr 384071 T Piestrzec-Woźnica od km 0+000 do km 0+686, dł. 686 mb.

Opublikowany: 2016-09-07 08:25:25
Wygasł: 2016-09-15

Remont drogi gminnej nr 384043 T Solec-Zdrój ul. Żeromskiego od km 0+000 do km 0+255, dł. 255 mb

Opublikowany: 2016-08-18 11:43:10
Wygasł: 2016-08-25

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. ewid. nr 628/2 w miejscowości Piasek Mały, odcinek o długości 325 mb

Opublikowany: 2016-07-25 12:50:28
Wygasł: 2016-08-01

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowalnych obejmujących zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 384034 T Zborów-Groczków od km 0+000 do km 0+320, dł. 320mb.”


znalezionych: 184 na 10 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   - następna >>>