Archiwum przetargów

Opublikowany: 2022-01-12 12:22:59
Wygasł: 2022-01-19

Zapytanie ofertowe na usuwanie awarii urządzeń, sieci i przyłączy wodociągowych na terenie gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2021-11-17 12:03:33
Wygasł: 2021-11-25

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2021-11-04 11:30:51
Wygasł: 2021-11-15

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2021-10-25 14:18:30
Wygasł: 2021-11-02

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2021-10-21 14:41:39
Wygasł: 2021-11-03

Budowa przydomowych przepompowni ścieków wraz z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej

Opublikowany: 2021-10-18 13:10:23
Wygasł: 2021-11-02

Dobudowa dźwigu osobowego przy Urzędzie Gminy w miejscowości Solec-Zdrój

Opublikowany: 2021-10-08 14:29:38
Wygasł: 2021-10-18

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewidencyjny działki 598 w miejscowości Strażnik gm. Solec-Zdrój

Opublikowany: 2021-10-04 14:37:18
Wygasł: 2021-10-08

Zapytanie ofertowe na wykonanie okresowej kontroli i oceny elementów obiektów budowlanych

Opublikowany: 2021-09-30 09:21:57
Wygasł: 2021-10-07

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewidencyjny działki 598 w miejscowości Strażnik gm. Solec-Zdrój

Opublikowany: 2021-09-22 12:57:52
Wygasł: 2021-09-30

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” oraz zadania pn.: „Dobudowa dźwigu osobowego do istniejącego budynku Urzędu Gminy w miejscowości Solec-Zdrój”

Opublikowany: 2021-09-08 14:06:04
Wygasł: 2021-09-17

Zapytanie ofertowe – na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

Opublikowany: 2021-09-07 14:41:38
Wygasł: 2021-09-15

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” oraz zadania pn.: „Dobudowa dźwigu osobowego do istniejącego budynku Urzędu Gminy w miejscowości Solec-Zdrój”

Opublikowany: 2021-08-09 22:30:07
Wygasł: 2021-08-17

Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2021/2022

Opublikowany: 2021-07-16 08:58:48
Wygasł: 2021-07-30

Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec-Zdrój i Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego dla Sołectwa Solec-Zdrój

Opublikowany: 2021-07-16 08:01:29
Wygasł: 2021-08-03

Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2021/2022

Opublikowany: 2021-07-12 14:05:20
Wygasł: 2021-08-03

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Solec-Zdrój w kwocie 4 637 868,21 złotych

Opublikowany: 2021-06-29 14:09:17
Wygasł: 2021-07-21

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

Opublikowany: 2021-06-25 09:51:39
Wygasł: 2021-07-09

Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec-Zdrój i Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego dla Sołectwa Solec-Zdrój

Opublikowany: 2021-06-10 07:41:45
Wygasł: 2021-06-18

Zapytanie ofertowe na wykonanie wskazania granic drogi gminnej - działki nr 304 w miejscowości Zagórzany

Opublikowany: 2021-06-08 13:13:02
Wygasł: 2021-06-25

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej


znalezionych: 285 na 15 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>