Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
MPZP Sołectwa Solec-Zdrój94804
Informacja z zakresu gospodarki odpadami46073
Oświadczenia radnych14713
Oświadczenia pracowników samorządowych14088
Organizacja Urzędu13262
Uchwały11902
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY11448
Strategia rozwoju Gminy11171
Protokoły10982
Podatki i opłaty lokalne10029
MPZP Gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem Sołectwa Solec-Zdrój8666
Zarządzenia8596
Statut Gminy8449
Sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych8389
Mienie komunalne7790
Program Ochrony Środowiska7470
Plan Gospodarki Odpadami7344
Gospodarka odpadami na terenie gminy6659
Regulamin Organizacyjny5285
Statut Uzdrowiska Solec-Zdrój5104
Podatek od nieruchomości4983
Wykaz dodatkowych dni wolnych od pracy4481
Rok 20174369
Regulamin Pracy4307
Podatek od środków transportowych4246
Rejestr działalności regulowanej4212
Projekty uchwał poddawane konsultacjom4111
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 25 marca 2015 roku4008
Ocena oddziaływania na środowisko3995
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 9 marca 2015 roku3911
Zarządzenie Nr 39/2015 - zmiana składu 3861
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Solec-Zdrój3840
Opłata uzdrowiskowa.3818
Regulamin Rady Gminy3787
Zasady dostępu do informacji3781
20103741
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy lata 06,07,08,09,10,11,12,13,14,153734
Rok 20163672
Regulamin Komisji Rewizyjnej3617
Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Solec - Zdrój na lata 2015-20323560
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31