Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Wykonanie budżetu Gminy Solec - Zdrój za I półrocze 2016 roku97761
MPZP Sołectwa Solec-Zdrój56724
Informacja z zakresu gospodarki odpadami45536
Dane teleadresowe18797
Oświadczenia radnych13532
Oświadczenia pracowników samorządowych13022
Organizacja Urzędu12321
Rada Gminy12304
Wykaz jednostek11144
Uchwały11133
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY10929
Strategia rozwoju Gminy10578
Protokoły10330
Wójt Gminy9708
Podatki i opłaty lokalne9394
MPZP Gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem Sołectwa Solec-Zdrój8014
Zarządzenia7929
Sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych7904
Statut Gminy7868
Mienie komunalne7292
Program Ochrony Środowiska6921
Plan Gospodarki Odpadami6850
Gospodarka odpadami na terenie gminy6088
Wykonanie budżetu Gminy Solec - Zdrój za III kwartał 2010 roku5361
Regulamin Organizacyjny4785
Komisje Rady Gminy4721
Podatek od nieruchomości4604
wykaz sołtysów kadencji 2015-20194532
Statut Uzdrowiska Solec-Zdrój4525
Rok 20173973
Podatek od środków transportowych3907
Regulamin Pracy3904
Wykaz dodatkowych dni wolnych od pracy3830
Projekty uchwał poddawane konsultacjom3548
Opłata uzdrowiskowa.3491
Zasady dostępu do informacji3456
Regulamin Rady Gminy3443
Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.3398
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Solec Zdrój za I półrocze 2010 roku dla Rady Gminy Solec Zdrój3346
Regulamin Komisji Rewizyjnej3338
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26