Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Wykonanie budżetu Gminy Solec - Zdrój za I półrocze 2016 roku96228
MPZP Sołectwa Solec-Zdrój55763
Informacja z zakresu gospodarki odpadami45470
Dane teleadresowe17592
Oświadczenia radnych13363
Oświadczenia pracowników samorządowych12875
Rada Gminy12173
Organizacja Urzędu12148
Wykaz jednostek11035
Uchwały11005
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY10873
Strategia rozwoju Gminy10516
Protokoły10191
Wójt Gminy9632
Podatki i opłaty lokalne9313
Zarządzenia7855
Sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych7849
Statut Gminy7809
Mienie komunalne7238
Program Ochrony Środowiska6860
Plan Gospodarki Odpadami6795
MPZP Gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem Sołectwa Solec-Zdrój6781
Gospodarka odpadami na terenie gminy6011
Regulamin Organizacyjny4730
Komisje Rady Gminy4681
Podatek od nieruchomości4568
wykaz sołtysów kadencji 2015-20194473
Statut Uzdrowiska Solec-Zdrój4468
Rok 20173919
Regulamin Pracy3873
Podatek od środków transportowych3872
Wykaz dodatkowych dni wolnych od pracy3730
Projekty uchwał poddawane konsultacjom3486
Opłata uzdrowiskowa.3464
Zasady dostępu do informacji3423
Regulamin Rady Gminy3413
Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.3316
Regulamin Komisji Rewizyjnej3307
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Solec Zdrój za I półrocze 2010 roku dla Rady Gminy Solec Zdrój3302
Wykonanie budżetu Gminy Solec - Zdrój za I i II kwartał 2010 roku3223
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25