Informacja o wyniku naboru

2008-11-18 08:41:35 Nabór

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora d/s zabezpieczenia społecznego..

W wyniku przeprowadzonego naboru, na stanowisku podinspektora ds. zabezpieczenia społecznego w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy w Solcu –Zdroju zostanie zatrudniona


Pani Paulina Wojtacha zamieszkała w Solcu-Zdroju.UzasadnienieW procedurze brało udział pięciu kandydatów spełniających kryteria formalne.

Komisja rekrutacyjna oceniła na podstawie testu znajomość przez kandydatów prawa samorządowego, administracyjnego, ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Kandydatka uzyskała najwyższą ilość punktów.

Również rozmowa kwalifikacyjna spełniła oczekiwania komisji rekrutacyjnej.

Zobacz również: