Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora d/s.....

2007-02-23 11:57:04 Nabór

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora d/s inwestycji w Referacie Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Inspektora d/s inwestycji w Referacie Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Solcu – Zdroju wybrano Panią Barbarę Wójtowicz zamieszkałą Słupia 66. Kandydatka spełniła wszystkie kryteria opisane w ogłoszeniu o naborze.

Zobacz również: