Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych 1564002 Sułkowice-Piasek M. o dł. 2484m 1564069 Piestrzec-Zarzecze o dł. 379m 1564071 Piestrzec-Chałupki o dł. 1400m

2010-05-17 13:08:53 Obwieszczenia

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej za sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego dla całego procesu inwestycyjnego, w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych.

               … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

 

TEŚĆ OGŁOSZENIA

Zobacz również: