Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2012-05-11 10:47:28 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
Wójt Gminy Solec - Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży :
I. Nieruchomości położone w miejscowości Solec - Zdrój, gm. Solec - Zdrój woj. świętokrzyskie stanowiące własność gminy Solec - Zdrój, oznaczone na mapie ewidencji gruntów obrębu Solec - Zdrój jako działki:
-       dz. 466/2 o pow. 0,1332 ha położona w miejscowości Solec - Zdrój
nieruchomość gruntowa niezabudowana, na podstawie MPZP dla Sołectwa Solec - Zdrój
działka stanowi teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
położony w strefie „B"ochrony uzdrowiskowej.
Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta KW 44 941/5
Cena nieruchomości 64 000,00 zł
-       dz. 466/3 o pow. 0,1324 ha położona w miejscowości Solec - Zdrój
nieruchomość gruntowa niezabudowana, na podstawie MPZP dla Sołectwa Solec - Zdrój
działka stanowi teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
położony w strefie „B"ochrony uzdrowiskowej.
Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta KW 44 941/5
Cena nieruchomości 63 600,00 zł
-       dz. 466/4 o pow. 0,1431 ha położona w miejscowości Solec - Zdrój
nieruchomość gruntowa niezabudowana, na podstawie MPZP dla Sołectwa Solec - Zdrój
działka stanowi teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
położony w strefie „B"ochrony uzdrowiskowej.
Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta KW 44 941/5
Cena nieruchomości 68 760,00 zł
-       dz. 466/6 o pow. 0,1268 ha położona w miejscowości Solec - Zdrój
nieruchomość gruntowa niezabudowana, na podstawie MPZP dla Sołectwa Solec - Zdrój
działka stanowi teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
położony w strefie „B"ochrony uzdrowiskowej.
Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta KW 44 941/5
Cena nieruchomości 60 930,00 zł
-       dz. 466/8 o pow. 0,1517 ha położona w miejscowości Solec - Zdrój
nieruchomość gruntowa niezabudowana, na podstawie MPZP dla Sołectwa Solec - Zdrój działka stanowi teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położony w strefie „B"ochrony uzdrowiskowej. Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta KW 44 941/5

 


Cena nieruchomości 72 890,00 zł -  dz. 466/7 o pow. 0,1565 ha położona w miejscowości Solec - Zdrój
nieruchomość gruntowa niezabudowana, na podstawie MPZP dla Sołectwa Solec - Zdrój
działka stanowi teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
położony w strefie „B"ochrony uzdrowiskowej.
Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta KW 44 941/5
Cena nieruchomości 75 200,00 zł
 
II.  Opisane nieruchomości podlegają zbyciu w trybie przetargowym.
III.  W/w nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z przeznaczeniem w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Sołectwa Solec - Zdrój.
Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o zakup nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.


                                                                                     WÓJT
                                                                                     mgr inż. Adam Pałys

Zobacz również: