Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2013-04-24 08:34:49 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży :

  1. Nieruchomość położoną w miejscowości Świniary, gm. Solec – Zdrój woj. świętokrzyskie stanowiącą własność gminy Solec – Zdrój, oznaczoną na mapie ewidencji gruntów obrębu Świniary jako działka :

    nieruchomość gruntowa niezabudowana, na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Solec – Zdrój nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę zagrodową do głębokości 70 m od drogi, pozostały teren to uprawy rolne.

    Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta KW 24 851/1

    Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości : 22 787,00 zł

II. Opisana nieruchomość podlega zbyciu w trybie przetargowym.

III. W/w nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z przeznaczeniem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Solec – Zdrój .

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o zakup nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Zobacz również: