Ogłoszenie

2015-01-08 11:03:12 Obwieszczenia

O wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój w 2015 roku.

 

Na podstawie art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)


W dniu 7 stycznia 2015 roku dokonano rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert głoszonego dnia 10 grudnia 2014 roku.


1.Do konkursu zgłoszono 1 ofertę

Nazwa oferenta: Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce,

Środowiskowy Dom Samopomocy Świniary gm. Solec-Zdrój


2. Nazwa zadania: wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na

prowadzeniu na terenie gminy Solec-Zdrój ośrodka wsparcia dla osób z

zaburzeniami psychicznymi w formie Środowiskowego Domu Samopomocy.


3. Wysokość przyznanych środków na realizację zadania 367 200,00 zł.

Zobacz również: