Obwieszczenie dot. zmiany MPZP

2015-08-14 14:54:00 Obwieszczenia

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój dotyczącej części obszaru gminy Solec-Zdrój obejmującego miejscowości Świniary, Zielonki, Ludwinów

Treść obwieszczenia

Zobacz również: