OGŁOSZENIE

2016-02-12 14:18:24 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 03.02.2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „SOLEC ZDRÓJ” o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „OD SOLCA DO SOLCA-ZDROJU ORGANIZACJA CYKLU WYSTAW DOTYCZĄCYCH HISTORII SOLCA-ZDROJU I JEGO MIESZKAŃCÓW”

Termin realizacji zadania od 10 lutego 2016r. do 30 kwietnia 2016r.

Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację zadania – 1000 zł.

Zobacz również: