OGŁOSZENIE

2016-06-15 08:29:35 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 06.06.2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „IX IMIENINY JANA I JANINY – ORGANIZACJA IMPREZY SOBÓTKOWEJ W SOLCU-ZDROJU”

Termin realizacji zadania od 20 czerwca 2016 do 15 lipca 2016 roku.

Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację zadania – 2.000 zł.

Zobacz również: