OGŁOSZENIE

2016-08-16 12:14:01 Obwieszczenia

O wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój w 2016 roku

Na podstawie art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst ustawy: Dz.U. z 2014r., poz.1118 z póź. zm.)

 

W dniu 16 sierpnia 2016 roku dokonano rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 21 lipca 2016 roku.

 1.Do konkursu zgłoszono 1 ofertę

Nazwa oferenta: Gminny Klub Sportowy „VITALPOL” Solec-Zdrój, ul. Partyzantów 8a, 28-131 Solec-Zdrój

2. Nazwa zadania: powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na

Popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenie, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym

3. Wysokość przyznanych środków na realizację zadania 15.000,00 zł.

Zobacz również: