OGŁOSZENIE

2016-10-13 11:50:06 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 12.10.2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalngo SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „OD SOLCA DO SOLCA-ZDROJU. UDOSTĘPNIANIE WYSTAW DOTYCZĄCYCH SOLCA-ZDROJU”

Termin realizacji zadania od 20 października 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

Wnioskowana kwota 1000 zł.

Załącznik: oferta

Zobacz również: