Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

2017-03-10 14:50:11 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2016 poz.2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość stanowiącą własność gminy Solec –Zdrój

 Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 14/2017

Wójta Gminy Solec – Zdrój

z dnia10.03.2017r         

Adres nieruchomości:

Piestrzec gm. Solec – Zdrój, woj. świętokrzyskie

Nr działki ewidencyjnej :

823/2

Obręb ewidencyjny :

0006 – Piestrzec

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej :

KW KI1B/00053327/1

Powierzchnia nieruchomości :

0,0370 ha

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości wg. MPZP dla gminy Solec – Zdrój :

Na podstawie MPZP dla Gminy Solec – Zdrój działka stanowi teren upraw rolnych.

Sposób zagospodarowania nieruchomości powinien być zgodny z przeznaczeniem w MPZP.

Cena nieruchomości

 

2 500,00 zł

Opisana nieruchomość podlega zbyciu w trybie bezprzetargowym – bezpośredniemu sąsiadowi przedmiotowej nieruchomości tj. p. pani Elizie Bahr będącej właścicielką nieruchomości zabudowanej w miejscowości Piestrzec.

 

 

 

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o zakup w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Bliższe informacje nt. treści wykazu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju w przy ulicy 1-go Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój, w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie 41 377 60 41 wew. 11.

Zobacz również: