OGŁOSZENIE

2017-05-31 12:05:51 Obwieszczenia

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku w ramach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

zwolnione_17_3.jpg

 

 

Zobacz również: