Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2017-10-09 12:25:13 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój działając na podstawie art. art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2016.2147 z dnia 2016.12.23 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze przetargowej następującą nieruchomość stanowiącą własność gminy Solec –Zdrój

 

 

Adres nieruchomości:

 Piestrzec gm. Solec – Zdrój, woj. świętokrzyskie

Nr działki ewidencyjnej :

1033

Obręb ewidencyjny :

0006 - Piestrzec

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej :

KW KI1B/00048970/5

Powierzchnia nieruchomości :

0,14 ha

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości wg. MPZP dla gminy Solec – Zdrój :

Na podstawie MPZP dla Gminy Solec – Zdrój działka stanowi teren upraw rolnych.

Sposób zagospodarowania nieruchomości powinien być zgodny z przeznaczeniem w MPZP.

Cena nieruchomości

3 000,00 zł
 

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o zakup w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Bliższe informacje nt. treści wykazu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju w przy ulicy 1-go Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój, w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie 41 377 60 41 wew. 11.

 

 

 

 

Zobacz również: