Zapytanie ofertowe

2018-08-03 08:42:29 Obwieszczenia

Dotyczy: zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

 zapytanie_ofertowe.jpg

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie o cenę

a) druk oferty

b) projekt umowy

Zobacz również: