Ogłoszenie

2018-12-27 12:40:55 Obwieszczenia

o wyborze oferty w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2018-2019”

 

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje, że na ogłoszenie konkursowe dotyczące realizacji w 2019 roku Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2018-2019” wpłynęła 1 oferta.

Zamawiający dokonał wyboru oferty: Prywatny Gabinet Fizjoterapii Aleksandra Pawłowska, Justyna Głowania s.c., Gnojno 147, 28-114 Gnojno, jako najkorzystniejszej dla realizacji powyższego zadania.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Wójt Gminy Solec-Zdrój

                                                                                                                             (-) Adam Pałys


Zobacz również: