Ogłoszenie starosty buskiego znak GKN.6853.1.14.2020

2020-10-13 09:08:28 Obwieszczenia

Ogłoszenie starosty o buskiego wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka o nr ewid. 629 w miejscowości Strażnik

(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć treść obwieszczenia)

Zobacz również: