Obwieszczenie

2020-10-13 14:48:31 Obwieszczenia

Decyzja Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego pn: Budowa i przebudowa odcinka elektroenergetycznej linii średniego napięcia oraz budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca nieruchomość o numerach ewidencyjnych 459 i 460, położoną w miejscowości Zielonki, gmina Solec–Zdrój,

(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć treść obwieszczenia)

Zobacz również: