Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi inwestycji w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

2020-11-26 12:45:25 Nabór

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju zostanie zatrudniona: Pani Anna Rzepecka zamieszkała w miejscowości Solec-Zdrój

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju zostanie zatrudniona:

 

             Pani Anna Rzepecka zamieszkała w miejscowości  Solec-Zdrój

 

 

Uzasadnienie

 

 

Komisja rekrutacyjna w wyniku wstępnej selekcji ustaliła, iż w terminie zostało złożonych pięć ofert, z czego oferta złożona przez panią Ewę Nowak-Szparę nie spełniła wymogów formalnych określonych w ogłoszonym naborze. Oferty złożone przez Michała Podkowę, Annę Rzepecką i Magdalenę Wawrzyniec spełniały wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze i zakwalifikowały się do drugiego etapu rekrutacji tj. merytorycznej selekcji kandydata polegającej na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

Komisja rekrutacyjna oceniła na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej znajomość przez kandydatów przepisów ustawy o samorządzie gminnym,  kodeks postępowania administracyjnego,  prawo budowlane, prawo zamówień publicznych oraz przydatność do pracy administracyjnej (odporność na stres, komunikatywność, kreatywność).

Pani Anna Rzepecka przeszła pozytywnie procedurę rekrutacyjną i uzyskała zadawalająca ilość punktów w związku z tym zostanie zatrudniona na stanowisku  podinspektora  ds. inwestycji w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

 

 

 

 

                                                                                                                                                          WÓJT

mgr inż. Adam Pałys

Zobacz również: