INFORMACJA

2022-05-31 13:13:15 Obwieszczenia

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Solec-Zdrój, dnia 30.05.2022

Wójt Gminy

Solec-Zdrój

           

                       

 

 

                                                           INFORMACJA

 

 

            Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.)Wójt Gminy Solec-Zdrój podaje do publicznej wiadomości dane za 2021 rok:

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty w  kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

 

 

ROZŁOŻENIA NA RATY Z TYTUŁU ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

1.      Kopeć Marta

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                         Zastępca Wójta Gminy Solec-Zdrój

                                                                                                   Piotr Kalita

Zobacz również: