Uchwała Nr XXXII/180/2017Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2017-07-25 13:46:34

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca pracy na terenie Gminy Solec-Zdrój

Powrót