Zawiadomienie

2017-09-05 11:51:01 Obwieszczenia

Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 5.09.2017 znak: GK-VI.6220.1.2015.2016.2017 dotyczące możliwości wypowiedzenia się stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa urządzeń infrastruktury technicznej składających się z następujących obiektów: elektrownie wiatrowe w ilości szt. 2 o łącznej mocy 1200 kW, wysokość wieży pojedynczej do 78 m, średnicy wirnika do 56 m, fundamenty pod elektrownie wiatrowe 2 szt., linie kablowe średniego napięcia SN zlokalizowanego na działce nr ewid. 122 położonej w miejscowości Sułkowice, gm. Solec-Zdrój. więcej»

NABÓR PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”

2017-09-01 11:26:20 Obwieszczenia

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój” więcej»

OBWIESZCZENIE

2017-09-01 08:21:38 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego więcej»

Zapytanie ofertowe – na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

2017-08-23 00:14:32 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie rozgraniczenia nieruchomości. więcej»

OBWIESZCZENIE

2017-08-17 13:55:32 Obwieszczenia

o zebranym materiale dowodowym w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie - rozbudowa budynku OSP Świniary

2017-07-25 14:20:44 Obwieszczenia

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)
zawiadamiam
więcej»

OGŁOSZENIE

2017-07-25 11:31:18 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 13.07.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego. więcej»

OGŁOSZENIE

2017-07-18 07:31:30 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 07.07.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn.
„OPOWIEŚCI STAREGO KUFRA - ORGANIZACJA WYSTAW DOTYCZĄCYCH HISTORII SOLCA-ZDROJU”
więcej»

OGŁOSZENIE

2017-07-17 07:49:35 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 13.07.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. VII Piknik Rodzinny – Dzień Niezapominajki – Zborów 2017”. więcej»

OGŁOSZENIE

2017-07-11 10:23:03 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 07.07.2017 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»