OBWIESZCZENIE

2009-05-18 14:42:18 Obwieszczenia

Przebudowa drogi gminnej do zalewu w Solcu Zdroju nr 1564041... więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-05-18 14:41:03 Obwieszczenia

Przebudowa drogi gminnej Włosnowice-Iłek Gmina Solec Zdrój pow. buski.... więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-05-18 14:40:00 Obwieszczenia

Przebudowa drogi gminnej Żuków-Strażnik nr 1564006 Gmina Solec Zdrój, pow. buski.....
więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-05-11 12:50:07 Obwieszczenia

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa ul. Bez nazwy w Solcu Zdroju od ul. Partyzantów Gmina Solec Zdrój pow. Buski.... więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-04-10 10:42:37 Obwieszczenia

Budowa ul. Bez nazwy w Solcu Zdroju od ul. Partyzantów Gmina Solec Zdrój pow. Buski.... więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-02-12 09:23:29 Obwieszczenia

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój”. więcej»

ZMIANA DO OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2009 DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH OGŁOSZONEGO PRZEZ WÓJTA GMINY SOLEC-ZDRÓJ

2009-02-10 13:01:28 Obwieszczenia

W treści ogłoszenia wprowadza się następujące zmiany... więcej»

OGŁOSZENIE

2009-02-10 12:18:31 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój ogłasza na rok 2009 otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych dotyczący... więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-01-30 14:19:10 Obwieszczenia

Przebudowa drogi gminnej nr 1564003 Solec Zdrój - Włosnowice Gmina Solec Zdrój pow. buski więcej»

OBWIESZCZENIE

2009-01-29 14:52:37 Obwieszczenia

Budowa ul. Bez nazwy w Solcu Zdroju od ul. Partyzantów Gmina Solec Zdrój pow. Buski. więcej»