Wykaz nowo wybranych sołtysów w poszczególnych sołectwach w roku 2019

Wersja do druku

 

1. Strażnik –  Teresa Kardynał

2. Zagaje Kikowskie – Bogdan Pietrzyk

3. Zielonki – Ilona Walasek

4. Świniary – Stanisław Kapek

5. Zagórzany – Krystyna Liwara

6. Ludwinów – Jolanta Szcześniak

7. Zborów – Ewa Kulik

8. Kików – Krzysztof Sowula

9. Wełnin – Adam Doktór

10. Solec-Zdrój – Waldemar Korniłowicz

11. Żuków – Mieczysław Pompa

12. Sułkowice – Rafał Mazur

13. Chinków – Anna Kruk

14. Magierów – Zdzisław Bugaj

15. Piestrzec – Renata Domańska

16. Włosnowice – Rafał Nega

17. Kolonia Zagajów – Hubert Łucarz

18. Piasek Mały – Anna Bujalska

19. Zagajów – Paweł Koźbiał