Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektor ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

2023-09-19 09:45:24 Nabór

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektor ds. podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju zostanie zatrudniona: Pani Ewelina Podkowa zamieszkała w miejscowości Solec-Zdrój
więcej»

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. podatków i opłat

2023-08-24 13:11:00 Nabór

Wójt Gminy Solec – Zdrój ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju. więcej»

Informacja o negatywnym wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

2023-08-10 09:28:10 Nabór

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko inspektora ds. podatków i opłat nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na to stanowisko nie został rozstrzygnięty.
Uzasadnienie dokonanego wyboru: W terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze z dnia 24.07.2023 nie wpłynęła żadna oferta.

więcej»

Ogłoszenie o naborze

2023-07-24 11:03:17 Nabór

Wójt Gminy Solec – Zdrój ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju. więcej»

Ogłoszenie

2023-04-13 13:26:06 Nabór

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju zatrudni na stanowisko pracy w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym. więcej»

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

2023-01-13 11:20:45 Nabór

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektor ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju zostanie zatrudniona: Pani Agnieszka Kosecka zamieszkała w miejscowości Strażnik
więcej»

OGŁOSZENIE O NABORZE

2022-12-21 16:15:03 Nabór

Wójt Gminy Solec – Zdrój ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju. więcej»

Ogłoszenie - praca na zastępstwo

2022-09-21 09:54:36 Nabór

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 t.j. z dnia 2022.03.04) w związku z nieobecnością usprawiedliwioną inspektora ds. inwestycji w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gminy i Środowiska w Solcu-Zdroju zachodzi konieczność zatrudnienia pracownika na zastępstwo w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. więcej»

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektor ds. obsługi programów środowiskowych w Referacie Organizacyjnym Promocji i Kultury w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

2022-07-22 10:45:29 Nabór

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektor ds. obsługi programów środowiskowych w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju zostanie zatrudniona: Pani Aleksandra Szostak-Kaczor zamieszkała w miejscowości Zagórzany
więcej»

OGŁOSZENIE O NABORZE

2022-06-30 09:28:57 Nabór

Wójt Gminy Solec – Zdrój ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. obsługi programów środowiskowych w Referacie Organizacyjnym Promocji i Kultury w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju. więcej»