Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2021-10-11 12:19:13Zarządzenie Nr 79/2021
2021-10-11 12:00:13Zarządzenie Nr 78/2021
2021-10-11 11:52:58Zarządzenie Nr 79 w sprawie określenia wzoru dokumentów
2021-10-08 14:02:34Zarządzenie Nr 77/2021
2021-10-08 13:54:33Zarządzenie Nr 76/2021
2021-10-08 11:03:27Rok 2021
2021-10-07 10:48:27Zarządzenie Nr 75/2021
2021-10-06 10:57:11Opinia RIO o sprawozdaniach z wykonania budzetu gminy za I polrocze 2021 roku
2021-10-06 10:23:052021
2021-10-06 10:13:21Rok 2021
2021-10-06 09:12:13Rok 2021
2021-10-05 10:20:08Interpelacja - Zapytanie Pan Radny Eryk Grabowski 23.09.2021
2021-10-04 12:09:17Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury
2021-09-30 14:51:38Kadencja 2019-2024
2021-09-30 14:47:23Wykaz nowo wybranych sołtysów w poszczególnych sołectwach w roku 2019
2021-09-30 14:45:54Zarządzenie Nr 74/2021
2021-09-30 13:29:00Zarządzenie Nr 73/2021
2021-09-29 12:23:23Interpelacja - Zapytanie Pan Radny Eryk Grabowski 23.09.2021
2021-09-29 11:06:37Petycja 7/21
2021-09-29 11:04:47Petycja 7/21
2021-09-29 11:01:15Petycja 7/21
2021-09-28 14:35:49Rok 2021
2021-09-27 12:55:56Petycja 6/21
2021-09-27 12:44:35Petycja 5/21
2021-09-27 12:42:59Petycja 5/21
2021-09-27 12:32:56Protokół Nr XXXI/2021
2021-09-27 11:28:44Rok 2021
2021-09-23 10:21:17Protokół Nr XXXI/2021
2021-09-22 13:43:28Zarządzenie Nr 72/2021
2021-09-22 13:24:49 Interpelacja - Zapytanie Pan Radny Stanisław Żelazny 09.09.2021
2021-09-22 13:18:44 Interpelacja - Zapytanie Pan Radny Paweł Patrzałek 09.09.2021
2021-09-21 11:55:58Uchwała nr XXXI/192/2021
2021-09-21 11:50:15 Interpelacja - Zapytanie Pan Radny Stanisław Żelazny 09.09.2021
2021-09-20 13:30:29Uchwała nr XXXI/196/2021
2021-09-20 13:26:59Uchwała nr XXXI/195/2021
2021-09-20 13:24:43Uchwała nr XXXI/194/2021
2021-09-20 13:20:53Uchwała nr XXXI/193/2021
2021-09-20 13:06:38Uchwała nr XXXI/191/2021
2021-09-20 13:03:34Uchwała nr XXXI/190/2021
2021-09-20 12:58:44Uchwała nr XXXI/189/2021