Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2024-04-11 13:31:592022
2024-04-11 13:30:442019
2024-04-11 13:30:322020
2024-04-11 13:30:112021
2024-04-11 10:38:35Zarządzenie Nr 37/2024
2024-04-11 05:06:42OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego - Wybory do rad
2024-04-11 05:03:20OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego
2024-04-11 05:01:18OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego
2024-04-10 12:07:27Sprawozdania z wykonania budżetu gminy 2023 rok
2024-04-10 11:04:59Uchwała nr 21/2024 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 kwietnia 2024 roku
2024-04-10 11:02:50Wykonanie budżetu Gminy Solec - Zdrój za IV kwartał 2023 roku
2024-04-09 13:59:262023
2024-04-09 12:55:51Zarządzenie Nr 35/2024
2024-04-09 12:47:19Zarządzenie nr 35/2024
2024-04-09 11:13:11WYBORY WÓJTA GMINY SOLEC-ZDRÓJ - PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
2024-04-09 11:09:41WYBORY DO RADY GMINY - PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
2024-04-09 11:05:47WYBORY DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW - PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
2024-04-09 11:05:10WYBORY DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW - PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
2024-04-08 10:16:15Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Solcu-Zdroju z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.
2024-04-05 14:05:45 Interpelacja-Zapytanie Pan Marcin Nurek 22.03.2024r.
2024-04-05 13:59:15Interpelacja-Zapytanie Pan Radny Grzegorz Lasak 22.03.2024r.
2024-04-05 13:57:17Interpelacja-Zapytanie Pan Radny Paweł Patrzałek 22.03.2024r.
2024-04-05 13:54:01Interpelacja-Zapytanie Pan Stanisław Żelazny 22.03.2024r.
2024-04-04 13:12:59Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Solec-Zdrój - składy z funkcjami
2024-04-04 08:26:57Zarządzenie Nr 36/2024
2024-04-03 10:08:46ZARZĄDZENIE NR 34/2024 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 28.03.2024r.
2024-04-02 07:47:37Zarządzenie Nr 34/2024
2024-04-02 07:45:39Zarządzenie Nr 32/2024
2024-03-29 11:43:14TRASY BEZPŁATNEGO PRZEJAZDU DO LOKALI WYBORCZYCH W DNIU 7 kwietnia 2024R.
2024-03-29 10:43:14Deklaracja dostępności
2024-03-29 08:11:54PROTOKÓŁ Nr LV/2024
2024-03-29 08:10:33Protokół Nr LIV/2024
2024-03-29 08:00:15Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój
2024-03-29 07:59:15Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój
2024-03-28 13:45:51Uchwała Nr LV/345/2024
2024-03-28 13:45:44Uchwała Nr LV/343/2024
2024-03-28 13:45:36Uchwała Nr LV/344/2024
2024-03-28 13:45:30Uchwała Nr LV/340/2024
2024-03-28 13:45:22Uchwała Nr LV/342/2024
2024-03-28 13:45:16Uchwała Nr LV/346/2024