Obwieszczenie

2024-02-21 08:43:52 Obwieszczenia

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia o wydaniu w dniu 19.02.2024 r. postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 30.11.2023 r. znak: KR.ZUZ.4.4210.124.2023.PA, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Busko – Zdrój z siedzibą przy al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój. więcej»

Obwieszczenie

2024-02-15 08:10:06 Obwieszczenia

Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 12.02.2024r. znak: AB.670.4.9.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej -zadanie nr 3 Piasek Mały w ramach inwestycji: ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój.
więcej»

Obwieszczenie Starosty Buskiego Znak: AB.670.4.8.2023

2024-02-09 09:11:11 Obwieszczenia

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.02.2024 roku wydałem decyzję znak AB.670.4.8.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej więcej»

OGŁOSZENIE

2024-02-08 13:19:54 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Solec – Zdrój w roku 2024 więcej»

OGŁOSZENIE/ZAWIADOMIENIE

2024-02-07 12:57:25 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji w sprawie podziału nieruchomości działki oznaczonej nr ewid. 80/2 położonej w miejscowości Zagórzany zgodnie z którym w wyniku podziału nieruchomości powstały nowo utworzone działki więcej»

Ogłoszenie o wyborze oferty w otwartym konkursie ofert

2024-01-26 10:07:27 Obwieszczenia

na realizację w 2024 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec – Zdrój na lata 2024-2025” więcej»

Ogłoszenie o naborze

2024-01-25 13:14:27 Nabór

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju zatrudni na stanowisko pracy w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika ds. obsługi programów środowiskowych w Referacie Organizacyjnym Promocji i Kultury.

więcej»

Obwieszczenie

2024-01-24 14:28:38 Obwieszczenia

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dot. myjni samochodowej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 363/13 w Zborowie więcej»

Obwieszczenie

2024-01-22 13:44:11 Obwieszczenia

Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 18.01.2024r. znak: AB.670.4.8.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej -zadanie 2 Solec-Zdrój - Solec-Zdrój w ramach inwestycji: ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. więcej»

Zawiadomienie

2024-01-19 09:40:27 Obwieszczenia

w sprawie podziału nieruchomości, działki oznaczonej nr ewid. 80/2 o powierzchni 0,8400 ha położonej w m. Zagórzany zgodnie z którym w wyniku podziału nieruchomości powstaną nowo utworzone działki więcej»