INFORMACJA

2023-05-29 12:41:53 Obwieszczenia

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2022 roku udzielono pomocy publicznej w postaci dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników więcej»

OGŁOSZENIE

2023-05-24 09:33:56 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 22.05.2023 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Potrzebujących Wielki Grosz przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego. więcej»

Ogłoszenie

2023-04-13 13:26:06 Nabór

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju zatrudni na stanowisko pracy w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym. więcej»

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego dla inwestycji

2023-04-12 11:08:24 Obwieszczenia

Budowa odcinka linii kablowej oświetlenia drogowego o łącznej długości ok. 305,0 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK79 na terenie rejonu Opatów i Busko-Zdrój w woj. świętokrzyskim z podziałem na 5 części”, obejmująca działki o numerach ewidencyjnych 88/11, 88/6, 88/5, 88/7, 88/15, 88/18, 88/16, 88/14, 76, 143, 89, 57, 142, 74 oraz 88/17 położone w miejscowości Zielonki, obręb 0018 Zielonki, gmina Solec–Zdrój. więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

2023-04-03 08:24:38 Obwieszczenia

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023r. więcej»

„Opowieści Starego Kufra”

2023-03-30 12:56:29 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 21.03.2023 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Solec - Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „Opowieści Starego Kufra”. więcej»

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

2023-03-29 08:40:33 Obwieszczenia

O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2023 ROKU więcej»

OGŁOSZENIE

2023-03-23 08:47:06 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 21.03.2023 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Solec - Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „Opowieści Starego Kufra”.

więcej»

OBWIESZCZENIE

2023-03-17 09:27:24 Obwieszczenia

Obwieszczenie informujące o zebranym materiale dowodowym w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego więcej»

OBWIESZCZENIE

2023-03-09 12:38:32 Obwieszczenia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027

więcej»