ZAWIADOMIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

2024-06-12 13:48:25 Obwieszczenia

o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. więcej»

Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 07.06.2024r. znak: AB.670.4.3.2024

2024-06-12 07:57:21 Obwieszczenia

w sprawie wydania w dniu 07.06.2024r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej – Zadanie nr 1 Solec-Zdrój - Piasek Mały w ramach inwestycji: ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój więcej»

Informacja u udzielonych ulgach w 2023 roku

2024-05-31 13:07:08 Obwieszczenia

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit.g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Z 2023 roku poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Solec-Zdrój podaje do publicznej wiadomości dane za 2023 rok: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej 500,00 i wskazaniem przyczyny.

więcej»

Wykaz osób fizycznych, którym w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku udzielono pomocy publicznej w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2024-05-31 12:54:48 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. G ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych, którym w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku udzielono pomocy publicznej w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. więcej»

INFORMACJA

2024-05-31 12:52:28 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2023 roku udzielono udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł , wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia więcej»

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2023 roku udzielono pomocy publicznej w postaci dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

2024-05-28 09:30:53 Obwieszczenia

więcej»

Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 17.05.2024r. znak: AB.670.4.3.2024

2024-05-22 09:55:28 Obwieszczenia

dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wniosku Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej – Zadanie nr 1 Solec-Zdrój - Piasek Mały w ramach inwestycji: ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój
więcej»

Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 07.05.2024r. znak: AB.670.4.2.2024

2024-05-10 18:30:10 Obwieszczenia

dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wniosku Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej – Zadanie nr 4 Piasek Mały - Baranów Chwalikówka cz. 1 w ramach inwestycji: ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. więcej»

Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 02.05.2024r. znak: AB.670.4.1.2024

2024-05-08 12:55:20 Obwieszczenia

dotyczące wydania w dniu 02.05.2024r. decyzji znak: AB.670.4.1.2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej – Zadanie nr 5 Piasek Mały - Baranów Chwalikowka w ramach inwestycji: ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. więcej»

OGŁOSZENIE

2024-05-06 10:19:13 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 23.04.2024 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. więcej»