Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 19.03.2024r. znak: AB.670.4.1.2024

2024-03-22 12:04:39 Obwieszczenia

dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wniosku Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej – Zadanie nr 5 Piasek Mały - Baranów Chwalikowka w ramach inwestycji: ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój.

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY - KLIKNIJ ABY OTWORZYĆ

Zobacz również: