Deklaracja dostępności

Wersja do druku

Deklaracja dostępności Strona Internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju..

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze wejście główne od ulicy 1 Maja. Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Drugie wejście to winda zlokalizowana od strony parkingu. Windą można się dostać na wszystkie piętra budynku.

Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.

Przy budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biuro obsługi interesanta zlokalizowane na parterze budynku zostało wyposażone w pętle indukcyjną przenośną.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3101

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2020-09-24 10:04:14
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2020-09-24 10:20:34
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2023-03-29 11:20:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony