Archiwum przetargów

Opublikowany: 2023-01-20 14:29:55
Wygasł: 2023-02-06

Zagospodarowanie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego i terenu przyległego na cele turystyczne

Opublikowany: 2023-01-20 13:39:36
Wygasł: 2023-02-06

Modernizacja dróg gminnych na terenie gm. Solec-Zdrój

Opublikowany: 2022-10-21 14:22:37
Wygasł: 2022-11-02

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2022-08-19 09:01:20
Wygasł: 2022-08-25

Zaproszenie do składania ofert: Opracowanie dokumentacji projektowej szlaku rowerowego SPA VELO w ramach zadania "Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru uzdrowiskowego na trasie SPA VELO"

Opublikowany: 2022-06-30 13:33:04
Wygasł: 2022-07-15

Wykonanie robót polegających na utrzymaniu dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Solec-Zdrój w 2022r.

Opublikowany: 2022-06-30 13:33:08
Wygasł: 2022-07-08

Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2022/2023

Opublikowany: 2022-04-13 12:11:17
Wygasł: 2022-04-20

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój” i „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Strażnik-Piasek Mały o długości 2,99 km

Opublikowany: 2022-04-06 13:37:39
Wygasł: 2022-04-11

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój” i „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Strażnik-Piasek Mały o długości 2,99 km”

Opublikowany: 2022-03-14 13:36:26
Wygasł: 2022-03-31

Wykonanie robót polegających na utrzymaniu dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Solec-Zdrój w 2022r.

Opublikowany: 2022-02-28 14:17:17
Wygasł: 2022-03-15

Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Strażnik-Piasek Mały o długości 2,99 km

Opublikowany: 2022-02-28 14:17:21
Wygasł: 2022-03-15

Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2022-02-09 09:37:19
Wygasł: 2022-02-16

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

Opublikowany: 2022-01-12 12:22:59
Wygasł: 2022-01-19

Zapytanie ofertowe na usuwanie awarii urządzeń, sieci i przyłączy wodociągowych na terenie gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2021-11-17 12:03:33
Wygasł: 2021-11-25

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2021-11-04 11:30:51
Wygasł: 2021-11-15

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2021-10-25 14:18:30
Wygasł: 2021-11-02

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2021-10-21 14:41:39
Wygasł: 2021-11-03

Budowa przydomowych przepompowni ścieków wraz z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej

Opublikowany: 2021-10-18 13:10:23
Wygasł: 2021-11-02

Dobudowa dźwigu osobowego przy Urzędzie Gminy w miejscowości Solec-Zdrój

Opublikowany: 2021-10-08 14:29:38
Wygasł: 2021-10-18

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewidencyjny działki 598 w miejscowości Strażnik gm. Solec-Zdrój

Opublikowany: 2021-10-04 14:37:18
Wygasł: 2021-10-08

Zapytanie ofertowe na wykonanie okresowej kontroli i oceny elementów obiektów budowlanych


znalezionych: 297 na 15 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>