Archiwum przetargów

Opublikowany: 2024-03-27 14:21:16
Wygasł: 2024-04-03

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Solec-Zdrój w 2024 roku

Opublikowany: 2024-03-14 10:55:39
Wygasł: 2024-04-03

Wykonanie robót polegających na utrzymaniu dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Solec-Zdrój w 2024r.

Opublikowany: 2023-12-28 14:46:20
Wygasł: 2024-01-16

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Solec-Zdrój

Opublikowany: 2023-12-21 12:55:53
Wygasł: 2024-01-19

Montaż instalacji OZE na obiektach należących do gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2023-12-14 14:54:55
Wygasł: 2023-12-21

Zapytanie ofertowe na usługę odbioru odpadów pochodzących z oczyszczalni w Wełninie i Świniarach

Opublikowany: 2023-12-13 14:30:53
Wygasł: 2023-12-27

Zapytanie ofertowe na "Odławianie bezdomnych psów z terenu gminy Solec-Zdrój i zapewnieniu im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt"

Opublikowany: 2023-12-13 14:24:30
Wygasł: 2023-12-27

Zapytanie ofertowe na usługi weterynaryjne

Opublikowany: 2023-10-12 11:47:37
Wygasł: 2023-10-20

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2023-10-11 13:52:27
Wygasł: 2023-10-17

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Solec-Zdrój w 2023 roku

Opublikowany: 2023-09-26 14:46:09
Wygasł: 2023-10-03

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 156 i 300 w miejscowości Sułkowice

Opublikowany: 2023-08-08 13:20:42
Wygasł: 2023-08-23

Budowa tężni w parku zdrojowym

Opublikowany: 2023-07-19 13:16:06
Wygasł: 2023-08-03

Zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu w Solcu-Zdroju – etap II część 2

Opublikowany: 2023-06-28 12:58:27
Wygasł: 2023-07-06

Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2023/2024

Opublikowany: 2023-04-18 09:32:00
Wygasł: 2023-05-08

Wykonanie robót polegających na utrzymaniu dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Solec-Zdrój w 2023r.

Opublikowany: 2023-03-23 13:49:10
Wygasł: 2023-03-31

Dostawa sprzętu i oprogramowania IT na potrzeby Gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2023-01-20 14:29:55
Wygasł: 2023-02-06

Zagospodarowanie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego i terenu przyległego na cele turystyczne

Opublikowany: 2023-01-20 13:39:36
Wygasł: 2023-02-06

Modernizacja dróg gminnych na terenie gm. Solec-Zdrój

Opublikowany: 2022-10-21 14:22:37
Wygasł: 2022-11-02

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2022-08-19 09:01:20
Wygasł: 2022-08-25

Zaproszenie do składania ofert: Opracowanie dokumentacji projektowej szlaku rowerowego SPA VELO w ramach zadania "Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru uzdrowiskowego na trasie SPA VELO"

Opublikowany: 2022-06-30 13:33:04
Wygasł: 2022-07-15

Wykonanie robót polegających na utrzymaniu dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Solec-Zdrój w 2022r.


znalezionych: 312 na 16 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>