Archiwum przetargów

Opublikowany: 2023-09-26 14:46:09
Wygasł: 2023-10-03

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 156 i 300 w miejscowości Sułkowice

Opublikowany: 2023-08-08 13:20:42
Wygasł: 2023-08-23

Budowa tężni w parku zdrojowym

Opublikowany: 2023-07-19 13:16:06
Wygasł: 2023-08-03

Zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu w Solcu-Zdroju – etap II część 2

Opublikowany: 2023-06-28 12:58:27
Wygasł: 2023-07-06

Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2023/2024

Opublikowany: 2023-04-18 09:32:00
Wygasł: 2023-05-08

Wykonanie robót polegających na utrzymaniu dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Solec-Zdrój w 2023r.

Opublikowany: 2023-03-23 13:49:10
Wygasł: 2023-03-31

Dostawa sprzętu i oprogramowania IT na potrzeby Gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2023-01-20 14:29:55
Wygasł: 2023-02-06

Zagospodarowanie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego i terenu przyległego na cele turystyczne

Opublikowany: 2023-01-20 13:39:36
Wygasł: 2023-02-06

Modernizacja dróg gminnych na terenie gm. Solec-Zdrój

Opublikowany: 2022-10-21 14:22:37
Wygasł: 2022-11-02

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2022-08-19 09:01:20
Wygasł: 2022-08-25

Zaproszenie do składania ofert: Opracowanie dokumentacji projektowej szlaku rowerowego SPA VELO w ramach zadania "Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru uzdrowiskowego na trasie SPA VELO"

Opublikowany: 2022-06-30 13:33:04
Wygasł: 2022-07-15

Wykonanie robót polegających na utrzymaniu dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Solec-Zdrój w 2022r.

Opublikowany: 2022-06-30 13:33:08
Wygasł: 2022-07-08

Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2022/2023

Opublikowany: 2022-04-13 12:11:17
Wygasł: 2022-04-20

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój” i „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Strażnik-Piasek Mały o długości 2,99 km

Opublikowany: 2022-04-06 13:37:39
Wygasł: 2022-04-11

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój” i „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Strażnik-Piasek Mały o długości 2,99 km”

Opublikowany: 2022-03-14 13:36:26
Wygasł: 2022-03-31

Wykonanie robót polegających na utrzymaniu dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Solec-Zdrój w 2022r.

Opublikowany: 2022-02-28 14:17:17
Wygasł: 2022-03-15

Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Strażnik-Piasek Mały o długości 2,99 km

Opublikowany: 2022-02-28 14:17:21
Wygasł: 2022-03-15

Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2022-02-09 09:37:19
Wygasł: 2022-02-16

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

Opublikowany: 2022-01-12 12:22:59
Wygasł: 2022-01-19

Zapytanie ofertowe na usuwanie awarii urządzeń, sieci i przyłączy wodociągowych na terenie gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2021-11-17 12:03:33
Wygasł: 2021-11-25

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Solec-Zdrój


znalezionych: 303 na 16 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>