Archiwum przetargów

Opublikowany: 2021-06-29 14:09:17
Wygasł: 2021-07-21

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

Opublikowany: 2021-06-25 09:51:39
Wygasł: 2021-07-09

Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec-Zdrój i Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego dla Sołectwa Solec-Zdrój

Opublikowany: 2021-06-10 07:41:45
Wygasł: 2021-06-18

Zapytanie ofertowe na wykonanie wskazania granic drogi gminnej - działki nr 304 w miejscowości Zagórzany

Opublikowany: 2021-06-08 13:13:02
Wygasł: 2021-06-25

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

Opublikowany: 2021-05-28 12:09:39
Wygasł: 2021-06-07

Dostawa monitorów interaktywnych z wewnętrznym komputerem do Szkoły Podstawowej w Solcu Zdroju i Szkoły Podstawowej w Zborowie

Opublikowany: 2021-05-28 09:47:18
Wygasł: 2021-06-07

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

Opublikowany: 2021-05-06 13:20:54
Wygasł: 2021-05-14

Zapytanie ofertowe na dostawę monitorów interaktywnych z wewnętrznym komputerem do Szkoły Podstawowej w Solcu Zdroju i Szkoły Podstawowej w Zborowie

Opublikowany: 2021-04-15 08:34:45
Wygasł: 2021-04-22

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

Opublikowany: 2021-04-14 13:11:23
Wygasł: 2021-04-29

Wykonanie robót polegających na utrzymaniu dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Solec-Zdrój w 2021r.

Opublikowany: 2020-12-30 12:51:01
Wygasł: 2021-01-15

Dobudowa windy osobowej do budynku Ośrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju

Opublikowany: 2020-11-19 09:04:13
Wygasł: 2020-12-04

Remont Szkoły Podstawowej w Zborowie

Opublikowany: 2020-10-15 11:02:03
Wygasł: 2020-10-22

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

Opublikowany: 2020-10-09 09:41:15
Wygasł: 2020-10-16

Rozbiórka budynku dworu w Kikowie

Opublikowany: 2020-10-05 14:36:20
Wygasł: 2020-10-12

Budowa oświetlenia ulicznego i oświetlenia parku w miejscowości Zborów

Opublikowany: 2020-09-24 13:16:32
Wygasł: 2020-10-02

Zapytanie ofertowe - na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w m. Pasek Mały

Opublikowany: 2020-09-18 16:15:02
Wygasł: 2020-09-28

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2020-09-15 08:31:18
Wygasł: 2020-09-23

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, nr ew. dz. 452, w miejscowości Solec-Zdrój od km 0+000 ÷ 0+270 długości 270mb.”

Opublikowany: 2020-09-11 13:34:57
Wygasł: 2020-09-18

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych Strażnicy OSP w Świniarach

Opublikowany: 2020-08-14 11:37:19
Wygasł: 2020-08-24

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”

Opublikowany: 2020-08-07 12:43:37
Wygasł: 2020-08-17

Zapytanie ofertowe dotyczące utworzenia aplikacji mobilnej dla szlaków turystycznych rowerowych i pieszych: przyrodniczych, kapliczek i świątków, zabytków, bocianich gniazd


znalezionych: 269 na 14 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>