Gospodarka odpadami na terenie gminy

Wersja do druku

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Solec-Zdrój

 

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje, iż:

 

a) Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Solec-Zdrój odbiera:

Zakład Usług Wielobranżowych

„HYDROSVAT”

Lucjan Swatek

ul. Słoneczna 16

28-131 Solec-Zdrój

 

b) Odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Solec-Zdrój zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywane są do zagospodarowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych właściwej dla Regionu 5, tj. Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rzędowie

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o.

Rzędów 40

28-142 Tuczępy

 

c) W 2014 roku:

d) Na terenie gminy Solec-Zdrój (w miejscowości Zborów) funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony przez Zakład Usług Wielobranżowych „HYDROSVAT” Lucjan Swatek, ul. Słoneczna 16, 28-131 Solec-Zdrój, który jest czynny w dni robocze od 7.00 do 15.00.

 

Do PSZOK dostarczane są bezpłatnie wytworzone przez mieszkańców gminy Solec-Zdrój następujące rodzaje odpadów:

  1. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

  2. chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe)

  3. zużyte akumulatory i baterie,

  4. zużyte opony,

  5. przeterminowane leki,

  6. opakowania po środkach ochrony roślin,

  7. papier, tworzywa sztuczne i szkło, w tym opakowania z papieru, tworzyw sztucznych
    i szkła.

 

e) Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1155 ze zm.) sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Sprzedawca jest obowiązany również do umieszczania w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu.

Ponadto na terenie gminy Solec-Zdrój organizowana jest corocznie bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju prowadzona jest także zbiórka zużytych baterii.

 

 

 

 
Załączone pliki:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Solec-Zdrój
(reg_zal_Nr XXI1092012__.pdf - 247.408 KB) Data publikacji: 2013-01-09 14:22:30 Redaktor: Łukasz Kobos
Uchwała Nr XXII/123/2012(w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami)
(uchwala_XXII_123_terminy_smieci.pdf - 82.057 KB) Data publikacji: 2013-01-09 14:32:57 Redaktor: Łukasz Kobos
Uchwała Nr XXII/124/2012(w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania)
(uchwala_XXII124_smieci.pdf - 81.761 KB) Data publikacji: 2013-01-09 14:33:51 Redaktor: Łukasz Kobos
Uchwała Nr XXII/125/2012(w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
(uchwala_XXII_125_cena_smieci.pdf - 63.176 KB) Data publikacji: 2013-01-09 14:34:27 Redaktor: Łukasz Kobos
Uchwała Nr XXII/122/2012(w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie)
(uchw_XXII_122_2012_deklaracja.pdf - 65.179 KB) Data publikacji: 2013-01-09 14:38:18 Redaktor: Łukasz Kobos
deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(deklaracja_1_XXII_122.pdf - 105.618 KB) Data publikacji: 2013-01-09 14:39:27 Redaktor: Łukasz Kobos
Informacja dodatkowa do deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie
(Inf_dod_dek_wys_oplat_gosp.pdf - 54.311 KB) Data publikacji: 2013-01-09 14:39:53 Redaktor: Łukasz Kobos
Uzasadnienie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(uzasadnienie_XXII_122.pdf - 29.856 KB) Data publikacji: 2013-01-09 14:40:51 Redaktor: Łukasz Kobos
Gospodarowanie odpadami komunalnymi – przedsiębiorcy i instytucje
(Gos odp_komunal.pdf - 66.404 KB) Data publikacji: 2013-04-12 13:33:00 Redaktor: Łukasz Kobos
Wyrok WSA w Kielcach
(wyrok_uchwala_XXI_106_2016.pdf - 236.479 KB) Data publikacji: 2017-10-30 10:50:03 Redaktor: Łukasz Kobos
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 150988

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2010-11-03 11:11:14
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2010-11-03 11:12:44
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2017-10-30 10:50:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony