2023

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 1/2023

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Solec Zdrój

Zarządzenie Nr 2/2023

w sprawie ulokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Zarządzenie Nr 3/2023

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku “Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2022-2023”.

Zarządzenie Nr 4/2023

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko podinspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

Zarządzenie Nr 5/2023

w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania rekompensat, a także do wydawania decyzji w tych sprawach.

Zarządzenie nr 6/2023

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Solec-Zdrój w 2023 roku

Zarządzenie nr 7/2023

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 8/2023

w sprawie ustalenia stawek za 1 km przebiegu pojazdu

Zarządzenie Nr 9/2023

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 10/2023

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 11/2023

w sprawie ulokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Zarządzenie Nr 12/2023

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli, w szkołach prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 13/2023

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie Nr 14/2023

W sprawie używania ciągników rolniczych oraz innych urządzeń

Zarządzenie Nr 15/2023

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 16/2023

w sprawie ulokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Zarządzenie Nr 17/2023

w sprawie przyznania stypendiów sportowych na rok 2023.

Zarządzenie Nr 18/2023

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023.

Zarządzenie Nr 19/2023

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 20/2023

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania komitetu ds. rewitalizacji

Zarządzenie Nr 21/2023

w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 22/2023

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 23/2023

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 24/2023

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 25/2023

w sprawie sprzedaży w trybie ofertowym samochodu, marki OPEL ZAFIRA z 2003 roku, nr rejestracyjny TBU W897 będący własnością Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 26/2023

w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Solec - Zdrój

Zarządzenie Nr 27/2023

w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Solec – Zdrój Sekretarzowi Gminy.

Zarządzenie Nr 28/2023

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój w roku 2023.

Zarządzenie Nr 29/2023

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 229

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2023-01-02 13:40:44
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2023-01-02 13:42:35
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2023-01-02 13:42:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony