2024

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 1/2024

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Solec Zdrój

Zarządzenie Nr 2/2024

w sprawie ulokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Zarządzenie Nr 3/2024

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania składu komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego i określenia regulaminu jej prac

Zarządzenie Nr 4/2024

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój w 2024 roku.

Zarządzenie Nr 5/2024

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2024 rok

Zarządzenie Nr 6/2024

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w gminie Solec – Zdrój oraz ustalenia trybu jej pracy.

Zarządzenie Nr 7/2024

w sprawie dokonania lokaty terminowej wolnych środków

Zarządzenie Nr 8/2024

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli, w szkołach prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 9/2024

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój na rok szkolny 2024/2025.

Zarządzenie Nr 10/2024

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 11/2024

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2024 rok

Zarządzenie Nr 12/2024

w sprawie dokonania lokaty terminowej wolnych środków

Zarządzenie Nr 13/2024

w sprawie przyznania stypendiów sportowych na rok 2024.

Zarządzenie Nr 14/2024

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i pomieszczeń w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 15/2024

w sprawie ulokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Zarządzenie Nr 16/2024

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2024 rok

Zarządzenie Nr 18/2024

w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Zarządzenie Nr 19/2024

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój w roku 2024.

Zarządzenie Nr 21/2024

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki na terenie gminy Solec-Zdrój w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Zarządzenie Nr 22/2024

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2024 rok

Zarządzenie Nr 23/2024

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 24/2024

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2024 rok

Zarządzenie Nr 25/2024

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2024 rok

Zarządzenie Nr 26/2024

w sprawie ulokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Zarządzenie Nr 27/2024

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2024 roku zadania publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa

Zarządzenie Nr 28/2024

w sprawie ulokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Zarządzenie Nr 29/2024

w sprawie wskazania osób odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Zarządzenie Nr 30/2024

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 31/2024

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 32/2024

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2024 rok

Zarządzenie Nr 33/2024

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2024.

Zarządzenie Nr 34/2024

w sprawie: ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Zarządzenie Nr 35/2024

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2024 rok

Zarządzenie Nr 36/2024

w sprawie ulokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Zarządzenie Nr 37/2024

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2024 rok


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 624

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2024-01-03 08:23:10
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2024-01-03 08:23:50
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2024-01-03 08:23:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony