Archiwum przetargów

Opublikowany: 2016-12-06 11:45:00
Wygasł: 2016-12-19

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój”

Opublikowany: 2016-11-10 14:03:59
Wygasł: 2016-11-25

Remont dróg gminnych

Opublikowany: 2016-10-27 12:32:34
Wygasł: 2016-11-15

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opisem przedmiotu zamówienia na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” - UWAGA zmiana 07.11.2016r.

Opublikowany: 2016-10-12 14:15:03
Wygasł: 2016-11-18

Wójt Gminy Solec - Zdrój ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż.

Opublikowany: 2016-10-10 12:27:42
Wygasł: 2016-10-18

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój”

Opublikowany: 2016-09-21 11:14:31
Wygasł: 2016-09-29

Remont drogi gminnej nr 384071 T Piestrzec-Woźnica od km 0+000 do km 0+686, dł. 686 mb.

Opublikowany: 2016-09-07 08:25:25
Wygasł: 2016-09-15

Remont drogi gminnej nr 384043 T Solec-Zdrój ul. Żeromskiego od km 0+000 do km 0+255, dł. 255 mb

Opublikowany: 2016-08-18 11:43:10
Wygasł: 2016-08-25

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. ewid. nr 628/2 w miejscowości Piasek Mały, odcinek o długości 325 mb

Opublikowany: 2016-07-25 12:50:28
Wygasł: 2016-08-01

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowalnych obejmujących zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 384034 T Zborów-Groczków od km 0+000 do km 0+320, dł. 320mb.”

Opublikowany: 2016-07-15 12:55:34
Wygasł: 2016-07-22

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowalnych obejmujących zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 384018 T Solec-Zdrój ul. Polna od km 0+205 do km 0+727, dł. 522 mb.”

Opublikowany: 2016-07-05 11:52:50
Wygasł: 2016-07-15

Zapytanie ofertowe na wykonanie oraz dostawę urn wyborczych

Opublikowany: 2016-04-15 14:05:40
Wygasł: 2016-05-06

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój"

Opublikowany: 2016-04-13 14:46:29
Wygasł: 2016-05-05

Remont drogi gminnej nr 384009 T Świniary przez wieś od km 0+000 do km 1+060 i od km 1+068 do km 2+045, dł. 2037mb.

Opublikowany: 2016-04-11 12:47:07
Wygasł: 2016-05-05

Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w miejscowości Solec-Zdrój od km 0+000 do km 0+156

Opublikowany: 2016-03-21 12:56:48
Wygasł: 2016-03-29

Zapytanie ofertowe na opracowanie Studiów Wykonalności dla projektów: 1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Solec-Zdrój 2. Przebudowa węzłów przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków Gminy Solec-Zdrój

Opublikowany: 2016-03-21 12:16:39
Wygasł: 2016-03-30

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania „Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy”

Opublikowany: 2016-03-16 08:49:49
Wygasł: 2016-03-24

Zapytanie ofertowe na opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Solec-Zdrój na lata 2016-2023

Opublikowany: 2016-02-16 13:29:41
Wygasł: 2016-03-03

Wykonanie robót polegających na utrzymaniu dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Solec-Zdrój w roku 2016

Opublikowany: 2016-01-22 12:48:14
Wygasł: 2016-02-05

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

Opublikowany: 2015-11-24 09:16:42
Wygasł: 2015-12-02

Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Solec-Zdrój


znalezionych: 293 na 15 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>