Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-02-14 10:50:04
Wygasł: 2018-03-01

Konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej wybranych obiektów zadania „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”

Opublikowany: 2018-02-02 11:18:32
Wygasł: 2018-02-12

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój”

Opublikowany: 2018-01-22 12:37:24
Wygasł: 2018-01-30

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój”

Opublikowany: 2018-01-11 10:53:27
Wygasł: 2018-01-26

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój”

Opublikowany: 2018-01-05 12:12:30
Wygasł: 2018-03-02

Wójt Gminy Solec - Zdrój działając na podstawie art. 28 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj.Dz.U.2016 poz.2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Opublikowany: 2018-01-04 10:22:07
Wygasł: 2018-02-16

Wójt Gminy Solec - Zdrój działając na podstawie art. 28 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj.Dz.U.2016 poz.2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490.) ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Opublikowany: 2017-12-20 14:37:18
Wygasł: 2018-01-17

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój”

Opublikowany: 2017-12-20 13:49:36
Wygasł: 2018-01-09

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Solec-Zdrój”

Opublikowany: 2017-12-05 09:46:49
Wygasł: 2017-12-13

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój”

Opublikowany: 2017-09-27 10:47:10
Wygasł: 2017-10-12

Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój

Opublikowany: 2017-08-23 15:02:39
Wygasł: 2017-09-08

Remont drogi gminnej nr 384013 T Świniary-Błonie od km 0+000 do km 0+768, dł. 768 mb.

Opublikowany: 2017-08-03 11:17:35
Wygasł: 2017-08-11

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr  ewid. 143, 198, 200 w miejscowości Zagajów, odcinek o długości 482 mb.

Opublikowany: 2017-07-21 12:46:28
Wygasł: 2017-08-08

Remont dróg gminnych - etap II

Opublikowany: 2017-07-19 12:45:31
Wygasł: 2017-07-31

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój”

Opublikowany: 2017-07-13 14:34:27
Wygasł: 2017-07-31

Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój

Opublikowany: 2017-03-24 13:09:44
Wygasł: 2017-04-10

Remont dróg gminnych

Opublikowany: 2017-03-17 09:37:46
Wygasł: 2017-04-29

I. Nieruchomość położoną w miejscowości Zagajów gm. Solec – Zdrój woj. świętokrzyskie stanowiącą własność gminy Solec – Zdrój, oznaczoną na mapie ewidencji gruntów obrębu Zagajów jako działka

Opublikowany: 2017-03-14 11:48:14
Wygasł: 2017-03-29

Remont drogi gminnej nr 384095T Ludwinów-Wełnin od km 0+230 do km 2+275, dł. 2045 mb.

Opublikowany: 2017-02-28 11:47:40
Wygasł: 2017-03-15

Wykonanie robót polegających na utrzymaniu dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Solec-Zdrój w 2017r.

Opublikowany: 2016-12-16 11:15:54
Wygasł: 2016-12-23

Zapytanie ofertowe na przewóz osób na trasie kolejki turystycznej na terenie miejscowości Solec-Zdrój


znalezionych: 313 na 16 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>