Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2024-03-22 13:56:28 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113,1463, 1506, 1688,1762, 1906, 2029) podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiące własność Gminy Solec –Zdrój

                                Załącznik Nr 1

                                                                                                 do Zarządzenia nr 31

                                                                                                Wójta Gminy Solec – Zdrój

                                                                                                                                                                            z dnia  20.03.2024r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Wójt Gminy Solec – Zdrój działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (tj.  Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113,1463, 1506, 1688,1762, 1906, 2029)

 

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiące własność Gminy Solec –Zdrój:

 

Adres nieruchomości:

Solec-Zdrój gm. Solec – Zdrój, woj. świętokrzyskie

Nr działki ewidencyjnej :

673/5

Obręb ewidencyjny :

0007 – Solec-Zdrój

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej :

KW KI1B/00046488/5

Powierzchnia nieruchomości :

grunt o pow. 630 m² stanowiący część działki nr. 673/5 oznaczony nr 1 zgodnie z załącznikiem

 

Opis nieruchomości :

Zgodnie z ewidencją gruntów - Bi

Nieruchomość zabudowana.

Przeznaczenie nieruchomości wg. MPZP dla gminy Solec – Zdrój :

Na podstawie MPZP dla Gminy Solec – Zdrój działka stanowi w części teren usług, w części teren projektowanej drogi oraz w części tereny zieleni

Przedmiot dzierżawy przeznacza się na cele zgodnie z MPZP

Termin zagospodarowania nieruchomości :

Od daty podpisania umowy

 

Okres dzierżawy :

do 3 lat

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

Minimalna roczna wysokość czynszu dzierżawnego 1000,00 zł brutto/miesiąc

Dodatkowe opłaty

Na dzierżawcy ciąży obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Termin wnoszenia opłat :

Wysokość czynszu płatna do 31 sierpnia każdego roku.

Zasady aktualizacji opłat :

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany każdego roku o roczny wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy.

Wymaga się zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nieruchomości po podpisaniu umowy dzierżawy i dopełnieniu wszelkich formalności.

Zobacz również: