Ogłoszenie o przetargu

2021-07-27 13:24:49 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. więcej»

Zapytanie ofertowe

2021-07-22 11:38:34 Obwieszczenia

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Solec-Zdrój w 2021 roku. więcej»

ZAWIADOMIENIE

2021-07-12 14:32:41 Obwieszczenia

o wszczęciu postępowania więcej»

Ogłoszenie Starosty Buskiego

2021-06-24 14:19:07 Obwieszczenia

Ogłoszenie Starosty Buskiego o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości dz. 459 w m. Zielonki więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdój dot. przedsięwzięcia polegającego na rolniczym wykorzystaniu odpadów na części działki nr ewid. 293 w m. Gadawa

2021-06-16 12:12:55 Obwieszczenia

więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2021-06-09 14:12:35 Obwieszczenia

więcej»

Zapytanie o cenę

2021-06-08 13:54:22 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania opinii specjalisty z zakresu dendrologii w toku prowadzonego przez Wójta Gminy Solec-Zdrój postępowania administracyjnego w trybie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew, uszkodzenie drzew spowodowane wykonywaniem prac w obrębie koron drzew. Opinia dotyczyłaby około 50 szt. drzew. Postępowanie dotyczy terenu parku i prowadzone jest w związku ze zgłoszeniem dotyczącym „przycinania koron drzew… zniszczenia stanu zieleni i doprowadzenia do zamierania drzew”. więcej»

Zawiadomienie Starosty Buskiego

2021-06-01 14:03:14 Obwieszczenia

o wszczęciu postępowania więcej»

Zawiadomienie Starosty Buskiego

2021-06-01 13:58:23 Obwieszczenia

o wszczęciu postępowania więcej»

Informacja

2021-05-31 14:51:39 Obwieszczenia

wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 roku udzielono pomocy publicznej więcej»