OBWIESZCZENIE

2008-09-10 13:30:40 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec–Zdrój i Pacanów dotyczącej miejscowości Piestrzec, Gmina Solec – Zdrój, dotyczącej zmiany lokalizacji przepompowni P6 z działki nr ewid. 1556 na działkę nr ewid. 1557.więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-09-10 08:39:22 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków w m. Świniary, Gmina Solec - Zdrój. Zmiana decyzji.

więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-09-02 14:13:39 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Zborów, Gmina Solec - Zdrój.. więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-08-26 09:18:17 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów, dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w m. Świniary, Gmina Solec - Zdrój.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-08-05 10:11:01 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów, dotycząca miejscowości Świniary, Gmina Solec - Zdrój.

więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-08-05 10:10:07 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów, dotycząca miejscowości Magierów, Gmina Solec - Zdrój.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-08-01 08:30:21 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów, dotyczącej miejscowości Solec Zdrój, Gmina Solec Zdrój.

więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-07-31 13:44:37 Obwieszczenia

Inwestycja polegająca na budowie trawiastego boiska sportowego..... więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-07-31 08:58:37 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów, dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wełnin , Gmina Solec - Zdrój.

więcej»

OBWIESZCZENIE

2008-07-29 14:36:15 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Kików, Gmina Solec – Zdrój.
więcej»