Obwieszczenie

2024-01-24 14:28:38 Obwieszczenia

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dot. myjni samochodowej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 363/13 w Zborowie więcej»

Obwieszczenie

2024-01-22 13:44:11 Obwieszczenia

Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 18.01.2024r. znak: AB.670.4.8.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej -zadanie 2 Solec-Zdrój - Solec-Zdrój w ramach inwestycji: ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. więcej»

Zawiadomienie

2024-01-19 09:40:27 Obwieszczenia

w sprawie podziału nieruchomości, działki oznaczonej nr ewid. 80/2 o powierzchni 0,8400 ha położonej w m. Zagórzany zgodnie z którym w wyniku podziału nieruchomości powstaną nowo utworzone działki więcej»

OGŁOSZENIE

2024-01-16 08:34:40 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 29.12.2023 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Solec – Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

OGŁOSZENIE

2024-01-09 10:17:01 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 29.12.2023 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Solec – Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

2024-01-09 08:20:27 Obwieszczenia

z dnia 4 stycznia 2024r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024r. więcej»

Ogłoszenie

2024-01-08 09:05:10 Obwieszczenia

otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 „Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2024-2025” więcej»

Ogłoszenie

2024-01-03 13:44:13 Obwieszczenia

O wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój w 2024 roku. więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2024-01-03 11:06:03 Obwieszczenia

w sprawie podziału nieruchomości działki oznaczonej nr ewid. 80/2 o powierzchni 0,8400 ha położonej w m. Zagórzany zgodnie z którym w wyniku podziału nieruchomości powstaną nowo utworzone działki więcej»

Obwieszczenie

2023-12-15 14:55:38 Obwieszczenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przyjęciu zmian zarządzeń ustanawiających plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 więcej»